Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Delingsøkonomien og samarbeid

Står seg: Samvirkemodellen er like aktuell i dag som for 120 år siden, skriver Anne J. Skuterud. Foto: Siri Juell Rasmussen
Står seg: Samvirkemodellen er like aktuell i dag som for 120 år siden, skriver Anne J. Skuterud. Foto: Siri Juell Rasmussen

«Alle» snakker om delingsøkonomien for tiden. Men vi bønder har drevet med delingsøkonomi i mer enn 120 år, og mener at den er like aktuell nå som da vi ble stiftet.

I et samvirke er det sentrale å skape et fellesskap og demokratisk system der vi ivaretar alle involverte, slik at alle ser seg tjent med å være med. Felleskjøpet tilrettelegger for store virksomheter og beskytter samtidig de små, med tilhørende verdiskaping og sysselsetting over hele landet. Samvirket skal sørge for at virksomheten er nyttig og lønnsom for alle medlemmene, altså alle brukerne av selskapet. Og, ja, vi deler også overskuddet, men det er kun toppen av isfjellet av den inkluderende samvirkemodellen.

Fordi: når dine viktigste kunder samtidig er eierne dine, gjør det noe med måten å drive forretning på.

I Felleskjøpet lar jeg meg inspirere av alle medlemmene som er så engasjerte i å skape noe sammen. Som styreleder har jeg blitt enda sterkere i troen på samvirket; ikke bare fordi det fungerer bra for Felleskjøpet, men fordi det faktisk gjør alvor av ordtaket om å «sette brukeren i sentrum». Ingen organisasjonsmodell er bedre egnet til å gjøre akkurat det. For samvirket forener. Og i en tid med økende forskjeller og politisk splittelse er den noe vi sannelig kan trenge.

I mange land stemmer folk nå mot overstyring og tap av innflytelse. Vi ser de samme trendene med sentralisering av makt og tjenester også her til lands. I landbruket vil regjeringen ha større enheter og sentralisering av produksjonen. Bak krav om omstilling og effektivisering ligger en gammeldags tenking om at det eneste som betyr noe er lavest mulig pris.

Ja, maten kan bli billigere – om vi senker på kravene til trygghet, renhet og dyrevelferd. Men er det egentlig det folk vil ha? En biff sprøytet full av antibiotika fra en ku som aldri har sett dagslys? Takket være samvirkene i Norge har vi klart å bygge landbruk som også styres av andre verdier som er vel så viktige som profitt.

Annonse

Siden jeg er oppvokst med Felleskjøpet vet jeg hva selskapet betyr for bøndene, landbruket og det norske folk, som får mat av ypperste kvalitet på bordet hver eneste dag. Jeg har også blitt sterkere i troen på hva vi kan få til med et demokratisk og veldrevet samvirkeselskap. Men det er krevende, og resultatene kommer ikke av seg selv. Derfor er det av og til verdt å minne oss selv om at vi i 121 år har vist fenomenal tilpasningsevne. Det skal vi fortsette med, for fremtiden vil bli minst like utfordrende som fortiden.

Nettopp derfor er samvirkemodellen like genial som den er enkel; verdiskapingen fordeles på en bærekraftig måte, samtidig som vi tenker langsiktig. Det gjør at vi som samvirkeselskap har gode forutsetninger for å være ledende når det gjelder innovasjon og nye løsninger. Vi skal fortsette med å omfavne nye teknologier og løsninger som gjør at vi kan produsere enda bedre og sikrere mat enda mer effektivt. Samholdet oss imellom gir oss de nødvendige økonomiske musklene til å foreta langsiktige investeringer for framtida. Til vårt alles beste.

Og ingen behøver å frykte at de verdiene vi bygger opp en dag kan bli solgt ut av landet.

Samvirkemodellen dreier seg om meg og deg, vi og oss, og verdiene og arbeidsplassene som skapes for hele det norske samfunnet vårt – over hele landet.

Nettopp derfor er samvirkemodellen like aktuell i dag som for over 120 år siden.

Neste artikkel

Felleskjøpet Agri inngår avtale med teknisk eiendomsforvalter