Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dagligvarebutikker i Brasil selger norsk sild som sardiner

Norge kjemper for å beskytte merkevaren norsk klippfisk i Brasil. Samtidig markedsføres sild som «norske sardiner» i brasilianske supermarkeder.

- Dette kan villede forbrukerne, skriver Brasils fiskeriminister Marcello Crivella i et svarbrev til sin norske kollega, Lisbeth Berg-Hansen. Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) har aldri anbefalt markedsføring av sild som sardiner i Brasil, og vil følge opp saken for å sikre at norsk sjømat merkes korrekt helt fram til forbruker, skriver FKD i et e-brev til NTB. Men Norsk sjømatråd, det tidligere Eksportutvalget for fisk, brukte selv begrepet «norske sardiner» i et oppskriftshefte for å markedsføre norsk sild i Brasil. - Vi har brukt «sardiner» i anførselstegn for å markere at det er et fiskeslag som ligner, og som kan brukes på samme måten, sier bransjesjef Ingelill Jacobsen i Sjømatrådet til NTB. Klippfisk og sild

Sildestriden startet med klippfisk. Brasil er det viktigste markedet for norsk klippfisk. Brasil importerte i fjor «bacalhau noruego» for 1,3 milliarder kroner. Men den norsk klippfisken møter nå sterk konkurranse fra billigere fiskeslag, som også markedsføres som «bacalhau». Det er i strid med en avtale mellom Norge og Brasil som slår fast at det bare er klippfisk av torsk som får kalle seg «bacalhau». Lisbeth Berg-Hansen skrev derfor i april brev til sin brasilianske kollega, der hun tok opp misbruken av navnet «bacalhau». Brasils fiskeriminister Marcello Crivella svarer at han deler sin norske kollegas bekymring over undergraving av merkenavnet, og har bedt justisdepartementet se på mulige reaksjoner overfor handelsledd som markedsfører falsk «bacalhau». Villeder forbrukere

Men Crivella benytter også anledningen til å ta opp et annet tilfelle av feilmerking som han mener kan villede forbrukerne: Markedsføringen av norsk sild i Brasil som «norske sardiner». Crivella uttrykker bekymring for at forbrukerne på denne måten får uklar informasjon om et produkt, i og med at det dreier seg om helt forskjellige arter. Johnny Håberg, Norges fiskeriutsending i Brasil, mener det er handelsleddene og varekjedene som har gjort silda til sardin. Årsaken er at sardiner er et velkjent og populært produkt i Brasil, mens sild er et relativt ukjent fiskeslag. Sild er sild

Annonse

- Vi holder oss til den korrekte betegnelsen, og meg bekjent har heller ikke norske eksportører forsøkt å framstille silda som sardiner, sier Håberg til NTB. Det samme sier Fiskeri- og kystdepartementet. - Så langt vi kan se blir sild som eksporteres fra Norge merket korrekt ut fra Norge, og vi har derfor bedt det brasilianske fiskeridepartementet om nærmere informasjon for å avklare om feilmerkingen blir foretatt av brasilianske importører etter at fisken har kommet til Brasil, skriver FKD i et e-brev til NTB. Forskningsinstituttet Nofima, som har Fiskeri- og kystdepartementet som største eier, mener derimot en bør vurdere muligheten for å få godkjent sild som sardiner i Brasil. I en rapport om mulighetene for å øke eksporten av sild til Brasil anbefaler instituttet at alle norske eksportbedrifter bruker benevnelsen «norske sardiner - sild» («sardinha noruega - arenque») på det brasilianske markedet. (©NTB)

Neste artikkel

Bruken av norskutviklet fiskeapp har eksplodert under korona