Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Britisk grunnlag for EU-forhandlinger offentliggjort

Den britiske regjeringen la tirsdag fram dokumentene om landets posisjon i forhandlingene om det fremtidige forholdet til EU.

Tirsdag la Boris Johnson fram britenes posisjon i forhandlingene med EU. Arkivfoto: Jessica Taylor / Det britiske Parlamentet / AP / NTB scanpix
Tirsdag la Boris Johnson fram britenes posisjon i forhandlingene med EU. Arkivfoto: Jessica Taylor / Det britiske Parlamentet / AP / NTB scanpix

En pakke med flere hundre sider juridisk tekst og et sammendrag på 36 sider ble lagt ut på regjeringens nettsider tirsdag.

Den tredje forhandlingsrunden med EU ble avsluttet før helgen, og begge partene sier det har vært lite fremgang på viktige punkter. Fredag sa EUs sjefforhandler Michel Barnier at han ønsket at Storbritannia ville gå offentlig ut med sin posisjon, og svaret kom altså tirsdag.

Likeverdig og suveren

Britene er opptatt av å understreke at de opptrer som en suveren og likeverdig partner og ikke vil underlegge seg EUs lover og regler. De mener EU krever mer av dem enn de gjør av andre land de har forhandlet fram handelsavtaler med.

«Uansett hva som skjer vil vi i regjeringen ikke forhandle om noen ordninger der Storbritannia ikke har kontroll over egne lover og politikk», står det i introduksjonen til dokumentene som ble lagt fram tirsdag.

«Det innebærer at vi ikke vil akseptere noen forpliktelse om at våre lover skal sammenfalle med EUs eller at EU-institusjoner, inkludert domstolen, skal ha noen myndighet i Storbritannia».

EU sier på sin side at de ønsker en mer omfattende avtale med britene enn de har med noen andre, men at de ikke er villig til å kompromisse når det kommer til det indre markedet; dersom britene vil ha full tilgang, må det være konkurranse på like vilkår.

Annonse

Fisk

Ett av de problematiske områdene har vært forhandlinger om fiskeri og adgang til hverandres farvann. Britene sier det er uaktuelt å bare føye seg etter EUs fiskeripolitikk, men de vil forhandle på samme måte som andre kyststater.

Norge er nevnt i kapittelet om fiskeriavtale, som hovedeksempel på land Storbritannia vil forhandle fram en egen fiskeriavtale med. Daværende fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) minnet i februar om at Norge i vil stå overfor to motpartene i Nordsjøen når britene er helt ute av EU.

– Derfor vil vi starte de trilaterale forhandlingene om våre felles bestander så fort som mulig, sa Sivertsen.

I britenes 36 sider lange sammendrag, er ikke ordet trilateral nevnt, men det snakkes altså om separate avtaler med Norge.

Kort tid

Neste forhandlingsrunde mellom EU og britene er den første uken i juni. Håpet er å få på plass en avtale før overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår, men tiden er knapp.

Britene har gjentatte ganger sagt at det er uaktuelt å forlenge overgangsperioden, selv om utmeldingsavtalen åpner for det. fristen ved nyttår er nedfelt i lov, og heller ikke koronapandemien har fått den britiske regjeringen til å endre tidsplanen.

Neste artikkel

Tankesmie vil ha bønder inn i fylkeskommunane sin beredskap