Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Brekk vil ikke love bøndene å tette lønnsgapet

Fem år med Sp i regjering har ikke redusert kronegapet mellom bondens inntekt og nordmenns lønn.

Bondelagene krever tetting.

I går skrev Nationen at bøndenes gjennomsnittlige vederlag til arbeid og egenkapital er økt med 73 800 kroner siden 2006.

Leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag, påpeker at bøndene har ikke fått flere kroner enn det alle andre har fått.

I samme periode har lønnstakerne nemlig økt lønna med 70 300 kroner. Og allerede neste år slår gjødselprisen ut med 3300 kroner i minus per bonde.

- Med lik kronemessig utvikling er avstanden til andre grupper fortsatt like stor, sier Bjørke.

Lønnstakerne økte lønna med 70 300 kroner fra 2006 til 2010, til 436 761 kroner i snitt. Bonden tjener fortsatt under det halve, ifølge kalkylen fra Budsjettnemnda for jordbruket.

Færre og kjappere

Vel 25 000 kroner av inntektsveksten skyldes at om lag 7000 bønder har sluttet, og at de gjenværende bøndene produserer mer per time.

Uten denne rasjonaliseringen ville avstanden til andre grupper økt under de rødgrønne.

- Det er derfor en del bønder ikke kjenner seg igjen i tallene, sier Bjørke. Han sammenligner bondens inntektsutvikling med om en lønnstaker må montere flere stoler eller skrive flere brev per time for å få ut en lønnsøkning.

- Samtidig er det bra å få se at det nytter å endre takten i inntektsutviklingen med politisk vilje, sier Bjørke.

Nå krever både han og kollega Ole-Anton Teigen i Småbrukarlaget et nytt taktskifte.

Annonse

- Gapet må tettes

I Soria Moria 2-erklæringen i fjor høst lovte regjeringen ikke bare å videreføre den inntektspolitikken som har gitt lik kronemessig utvikling siden 2006. Regjeringen lovte å «videreutvikle» politikken fra forrige periode.

- Nå er det på tide at bøndene ikke bare holder tritt, men tar innpå andre grupper, og får igjen mer av effektivitetsveksten sin, sier Bjørke.

Les kommentaren: Bra for Brekk

- Soria Moria 2 betyr at gapet ikke kan videreføres, men må tettes. Vi brøt forhandlingene sist, nettopp fordi vi ikke fikk det til, sier Teigen.

- Mange har merket at det er andre rammebetingelser og bedre inntektsmuligheter, men vi er fortsatt langt under sammenlignbare grupper, sier Teigen.

Kan bli uendret

Landbruksministeren vil ikke love at bøndenes ønske om et mindre gap blir tettet.

- Det har vært et klart mål for meg og regjeringen å styrke inntektene. Det er forventet og gledelig at inntektene øker. Men jeg er ikke ferdig. Ambisjonen er fortsatt å øke inntektene, sier Lars Peder Brekk (Sp).

- Bøndenes lønnsgap i kroner til andre grupper er like stort som i 2005. Legger regjeringen opp til å videreføre gapet, eller å tette det?

- Jeg sier ikke mer enn det jeg før har sagt. Men ingen andre politiske konstellasjoner har vært, er eller vil være i nærheten av å gi bøndene et så stort løft som vi har gjort, sier Brekk.

Er Lars Peder Brekk forpliktet av regjeringserklæringen til å redusere inntektsgapet? Diskuter nedenfor.

Neste artikkel

Gartnerhallen vil gjerne diskutere arbeidstiden til sesongarbeidere