Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bønder må selv betale 700.000 kroner for arkeologisk utgraving

Vegard Voll og Anna Rimestad Orre får ikke bidrag fra staten for arkeologisk utgraving der de skal bygge løsdriftsfjøs. Nå tar de regningen selv.

 Anna Rimestad Orre og Vegard Voll fra gården Håland i Sola kommune på Jæren må betale kostnadene knytt til arkeologisk utgraving før de får realisere planane om å bygge nytt lausdriftsfjøs. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Anna Rimestad Orre og Vegard Voll fra gården Håland i Sola kommune på Jæren må betale kostnadene knytt til arkeologisk utgraving før de får realisere planane om å bygge nytt lausdriftsfjøs. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Nationen har tidligere fortalt om paret i 20-årene som fikk beskjed om at de selv må betale for arkeologisk utgraving på tomta der de ønsker å bygge nytt løsdriftsfjøs for kyr.

– Det er skikkelig frustrerende og fortvilende. Slikt kan ta motet fra folk, men hva skal vi gjøre? Vi kan ikke fortsette i det gamle fjøset, sa Vegard Voll til Nationen i oktober i fjor.

De ble pålagt å lete etter kulturminner på tomten, og de første registreringene viste at det var både ildsteder, kokegroper, stolpehull, keramikk og spor etter tidligere tiders jordbruksdrift for mellom 2000 og 3700 år siden på stedet.

De klaget inn kravet fra Riksantikvaren om å betale for arkeologiske utgravinger før fjøsbygging. Saken ble videre anket til Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse.

Nå har det endelige svaret kommet fra departementet kommet: Paret må ta regningen selv. Det melder NRK.

– Vi har hele tiden hatt et håp om at staten skulle bidra, forteller Vegard Voll til statskanalen.

– Helt bak mål

Ifølge NRK står det i brevet fra Klima- og miljødepartementet at de ikke finner grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak.

«Kostnadene til de arkeologiske undersøkelsene utgjør 5,5 prosent av de totale byggekostnadene … Innvilget støtte fra Innovasjon Norge vil i tillegg lette den økonomiske situasjonen for klager»,

Annonse

– Det er helt bak mål. De henviser til at vi har fått støtte av Innovasjon Norge til å bygge fjøset. Hva med alle dem som ikke har kulturminner på gården? De kan jo også få støtte av Innovasjon Norge. Dette er forskjellsbehandling, mener Voll.

Næringsutøvere er ifølge kulturminneloven pålagt å bekoste utgiftene til nødvendig arkeologisk utgravning når en utbygging kommer i konflikt med fredede kulturminner.

– Det finnes unntaksbestemmelser der staten dekker utgiftene, men denne saken falt ikke under disse ordningene. Vi må behandle alle likt etter loven, sier statssekretær Atle Hamar (V) til NRK.

Må endre planene

Planene for fjøset, som budsjettert til 10 millioner kroner, må endres på grunn av arkeologregningen.

– Vi ønsker å bygge fjøset så fort som mulig, men vi blir nødt til å gjøre det billigere enn planlagt, sier Voll.

Norges Bondelag har støttet de unge bøndenes kamp for å slippe regningen.

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, har tidligere uttalt til Nationen at det ikke er riktig at bønder må betale for arkeologisk utgraving i slike tilfelle.

– Dette er en helt urimelig håndtering av en ung bonde. Han gjør nettopp det regjeringen og Stortinget ønsker, nemlig å satse, og så får han denne midt i trynet.

Neste artikkel

Gårdsmeieri selger melk på pantbare flasker