Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelagets Nils T. Bjørke om Erna Solbergs jordvern-utspill: Utrolig lite fremtidsrettet

Bondelagsleder Nils T. Bjørke rister på hodet over Erna Solbergs utspill om at boligbygging oftere må komme foran jordvern. Norge har råd til både å beskytte matjord og bygge ut flere boliger, sier han.

Høyres leder mener boliger må ha forrang over beskyttelse av matjord og vern av hekkende hubroer. Hun sier det bygges 10.000 boliger for lite hvert år og gapet mellom nybygg og økende befolkning blir større og større.

- Når vi vet at bare 3 prosent av arealet i Norge er dyrket, og Høyres løsning er å bygge ned, må jeg si at det er utrolig lite fremtidsrettet. Ikke minst sånn som det ser ut med matproduksjon på verdensmarkedet, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag til nationen.no.

Han har tidligere uttalt at Norge trenger to millioner dekar mer matjord.

Les også: Forstår at bønder selger

Bjørke sier det er skremmende at et så stort parti som Høyre ikke ser viktigheten av matproduksjon.

- Hvis vi hadde fått klarere meldinger om styrking av jordvernet, ville utbyggerne fort sett seg om etter andre områder. Når et så stort parti som Høyre sier dette, vil utbyggerne se om de kan ta i bruk dyrket mark. Vi trenger all den dyrketjorda vi kan få, sier Bjørke.

Matproduksjon er viktigere enn boliger, mener du?

- Nei, det går an å få til begge deler. Det er skremmende at vi som et av verdens rikeste land ikke klarer å få til både utbygging og matproduksjon, men fokuset kan ikke være på å bygge ut dyrket mark.

Annonse

Les også: Kamp om matjord kan ende i regjeringa

Norge rundet 5 millioner innbyggere tidligere i år. Den neste millionen kommer i løpet av 16 år. De fire store byområdene venter en vekst på mellom 28 og 35 prosent innen 2030.

Hvor stort problem er boligmangelen i dine øyne, Bjørke?

- Det er klart at det er en utfordring. I dag er det veldig gunstig å ha egen bopel og det går mye areal per innbygger. For å bøte på boligmangelen må vi sørge for gode kollektivløsninger og helhetlig tenkning. Men da må politikerne være faste i fisken og tydelige på hva de vil.

Er dette utspillet fra Solberg med på å avklare hvilket eller hvilke partier dere vil støtte ved valget?

- Jordvern er en viktig sak for oss. Det sier også noe om hvor stort behovet er for matproduksjon, sier Bjørke.

Neste artikkel

Vil redusere nitrogenutslipp ved å kjøpe opp land