Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget skuffet over manglende Venstre-penger til melkebønder

Bondelaget ønsker seg kompensasjon for melkebønder som taper på økt import. Det får organisasjonen ikke i Venstres forslag til statsbudsjett for 2018.

Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag er skuffet over at det ikke finnes noen kompensasjonsordning til melkebønder i Venstres budsjettforslag. Foto: Siri Juell Rasmussen

Venstres leder Trine Skei Grande og partiets finanspolitiske talsperson Terje Breivik la mandag fram Venstres forslag til statsbudsjett for 2018.

Norges Bondelag ønsker en kompensasjonsordning for melkebønder som taper penger som følge av økt importkvote fra EU og fjerning av eksportstøtten til Jarlsbergost. Det har ikke Venstre gått inn for.

Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag, er skuffet over at det ikke finnes noen kompensasjonsordning i Venstres budsjett-forslag. Det skriver organisasjonen i en pressemelding.

– Det er skuffende, særlig med tanke på tidligere vedtak i Stortinget hvor Venstre har støttet en kompensasjon for bortfallet av markedsmuligheter for den norske melken, sier Skorge.

Les også: Eksportstopp kan gi mjølke-ras i distrikta

Bakgrunnen for Bondelagets krav om kompensasjon for melkebønder er at markedsmulighetene for norsk landbruksvarer svekkes av vedtakene fra i vår om å øke den tollfrie importkvoten på ost fra EU.

I tillegg blir eksportstøtten til Jarlsbergost faset ut fram mot 2020.

Krav fra Stortinget

Både næringskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen om å fremme kompenserende tiltak i statsbudsjettet for 2018, men har ikke blitt hørt.

– Norske melkebønder kommer til å bli satt under alvorlig press de kommende årene. Jeg håper de andre partiene på Stortinget viser større vilje til å følge opp egne vedtak om behovet for kompensasjon, sier Skorge.

Annonse

Venstre foreslår å sette av 20 millioner til innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til reduserte klimagassutslipp i jordbruket. Dét er en bevilgning som Bondelaget glad for.

– Økt støtte til klimasmart næringsutvikling og innovasjon i jordbruket er kjærkomment, sier Skorge.

Les også: Venstre vil gi mer mer til dyrepoliti

Han sier at behov for økt forskning og investering innenfor klimasmart avl og fôring, samt landbrukets felles klimaprosjekt «Klimasmart Landbruk», som aktuelle satsingsområder innenfor den nye bevilgningen. Skorge mener også at Venstres verdiskapingsprogram for tre er viktig for klimaarbeidet i landbruket.

Ikke penger til klimafond

Venstre prioriterer ikke et klimafond for jordbruket. Norges Bondelag har foreslått å opprette en fondsordning som gir bonden skattefordel ved tyngre investeringer i klimasmarte løsninger på gården.

– Jeg er overrasket over at miljøpartiet Venstre ikke prioriterer å gi bonden et ekstra insentiv til de tyngste klimaløftene, sier Skorge.

Skorge er også glad for at Venstre går inn for å reversere regjeringas forslag om å kutte støtten til frivillige organisasjoner som får midler over Landbruks- og matdepartementets budsjett og at partiet foreslår økt bevilgning til flomberedskap og bredbånd i sitt alternative statsbudsjett for 2018.

Neste artikkel

– Et alvorlig angrep på muligheten til å styrke norsk matproduksjon