Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget reagerer på at godsterminal i Vestfold kan havne på dyrka mark

En ny godsterminal i Horten kommune kan ta 130 mål av produktiv matjord.

Et flertall i Horten kommune støtter forslaget om å bygge godsterminal nord for Kopstadkrysset på Nykirke.Les også: Dagfinn Høybråten (KrF) vil ha ny vurdering av lovvern av matjord Kommunestyret satte i gang med å lage reguleringsplan for området i vinter. Området som kan bli ny godsterminal for vognlast er på rundt 450 mål. Av disse er i underkant av 130 mål dyrkbar mark, mens resten av arealet i hovedsak er skog og knaus. - Å bruke 130 mål av noe av den beste matjorda vi har til annen næringsutvikling er ikke riktig, sier Hans Olav Moskvil i Horten Senterparti. Svært god matjord Ordfører og næringssjef i kommunen jublet da Jernbaneverket sist uke stilte seg positive til utbyggingen. Jernbaneverket vil bidra med servicespor for å koble terminalen for vognlast opp mot Vestfoldbanen. Les også: Bygging av godsterminal kan gjøre Sør-Trøndelag størst på nedbygging av matjord- Potensialet er hundrevis av nye arbeidsplasser og et godsknutepunkt for hele region Østlandet i vår kommune. Det er svært gledelig, sier Høyre-ordfører Børre Jacobsen til Gjengangeren. Det drives produksjon av korn og gress på landbruksarealet på Kopstad. Vestfold Bondelag er positive til godsterminal, men ønsker en nøye vurdering av behovet for å bruke bøndenes næringsarealer til formålet. - Jordbruksarealene på Kopstad er svært produktive. Vi kommer ikke utenom å legge infrastruktur på matjord i Vestfold, men det er viktig å finne løsninger som tar minst mulig, sier Harald Lie i Vestfold Bondelag. Liten avlastning Eiendomsselskapet H Strøm AS tok initiativ til godsterminalen i 2008.- Området er en trafikkøy mellom en firefelts motorvei og jernbanen. Det gjøres mindre inngrep i dyrket mark, og grunneierne er positive. Hele området skal brukes til godsterminal, sier Lars Helling Strøm. Les hele saken i e-avisa til Nationen eller i papirutgaven tirsdag 17. juli.

Annonse

Neste artikkel

Landbruket spilte en viktig rolle i Norges nei til EF