Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget forstår at bønder selger

Landbruksdirektøren i Sør-Trøndelag vil at opsjonsavtaler skal omfattes av dagens konsesjonsregelverk, for å styrke jordvernet. Bondelaget sier man ikke kan legge ansvaret på enkeltbonden.

Landbruksdirektør Tore Bjørkli etterlyser en lovendring som gjør at rettigheter til landbruksjord blir konsesjonsbelagt, som andre rettigheter på et gårdsbruk.

- Det er en logisk brist at utbyggere får kjøpe rettigheter til landbruksjord, uten at det er omfattet av konsesjonsbehandling, sier Bjørkli.

De omstridte avtalene er tabu å snakke om blant bønder.

Han sier hans erfaring er at store beløp til grunneiere, utifra en sannsynlighet for å få omdisponert arealet, fører til stor interesse for omdisponering fra både utbyggers og grunneiers side, og at dette igjen fører til økt press for nedbygging av matjord.

Også stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen (Sp) sier til Nationen at han mener opsjonsavtaler på landbruksjord bør forbys.

Ikke lovverket

Leder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, sier derimot at et forbud ikke er løsningen for å hindre det han kaller «bonanza med landbruksjord».

- Vi når ikke langt med å forby slike avtaler. Vi har et brukbart lovverk som tar jordvernhensyn, men vi trenger politikere som praktiserer dette lovverket på den måten at utbyggere ikke får bygge ned matjord som de vil, sier Rosmo.

Les også: Bondelaget reagerer på at godsterminal i Vestfold kan havne på dyrka mark

Annonse

Han sier bonden må få slippe å ta ansvaret for jordvernet.

- Vi kan ikke forvente at noen skal si nei når de får tilbudt mangfoldige millioner for jorda si. Ansvaret må ligge der det hører hjemme - hos politikerne, sier Rosmo.

- Rettighetsfrarøvelse

Øyvind Christensen i selskapet Nhp Eiendom AS sier et forbud mot opsjonsavtaler vil være en undergraving av demokratiet.

- Et slikt forbud vil være en frarøvelse av grunneiers rettigheter på egen mark. Skal ikke grunneierne få inngå private avtaler som gagner dem? spør Christensen.

Grunneier med opsjonsavtale, Lars Kvenild sier det er «helt søkt» å ville forby en avtale mellom to private parter.

- Her virker det offentlige vel nærgående og styringskåt. Det er i demokratiets natur at de som har interesse i en eller annen retning jobber for å få det gjennomført. Så får vi ha såpass tiltro til politikerne at de takler det, sier han.

Les hele saken i Nationens eAvis onsdag 1. august

Neste artikkel

Grytten-utvalet fjerna bruk med låg inntekt: – Til bønders fordel