Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelag mener regjeringa overkjører kommunene med dyrkingsforbud på myr

64 kommuner advarte regjeringa mot at myrdyrkingsforbud vil gå utover deres matberedskap og næringsutvikling. Regjeringa mener at bare 12 kommuner vil bli rammet.

Leder Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag mener regjeringa bevisst ignorerer advarsler fra Kommune-Norge når de går inn for et forbud mot å nydyrke myr til bruk i matproduksjon. Foto: Møre og Romsdal Bondelag
Leder Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag mener regjeringa bevisst ignorerer advarsler fra Kommune-Norge når de går inn for et forbud mot å nydyrke myr til bruk i matproduksjon. Foto: Møre og Romsdal Bondelag

Sist uke sendte landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) over et forslag til Stortinget om forbud mot nydyrking av myr. Det møter motstand i landbruket.

Leder Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag mener regjeringa bevisst ignorerer advarsler fra Kommune-Norge når de går inn for et forbud mot å nydyrke myr til bruk i matproduksjon. Bondelaget satser nå på at KrF står opp for distriktslandbruket.

Hensikten med forbudet er å redusere norske klimagassutslipp. Mikkelsen viser til at regjeringa i sitt vedtak legger til grunn at kun 12 kommuner vil bli berørt av et slikt forbud, selv om en gjennomgang av innsendte høringsuttalelser viser at regjeringa mottok advarsler mot forbudet fra hele 64 av de 85 kommunene som skrev høringsuttalelse i saken.

– Utrolig

– Det er ganske utrolig at regjeringa kan sitte i Oslo å ignorere kommunenes advarsler om hva dette vil bety for lokal verdiskaping og matproduksjon, sier Mikkelsen.

Annonse

– Landbruket skal selvfølgelig også bidra i klimadugnaden. Men for det første vet vi at klimaeffekten av et myrforbud er høyst usikker. For det andre fikk vi et tydelig bevis på at myrjorda spiller en vesentlig rolle i vår matberedskap i sommer, da mange tørkerammede bønder berga seg med å dyrke gras på myrjorda, sier bondelagslederen, som mener dette er helt feil klimamedisin fra regjeringa.

Nå fester han sin lit til at Kristelig Folkeparti vil rydde opp og viser til at landbrukspolitisk talsmann i partiet, Steinar Reiten, sammen med Ap og Sp har vært skeptisk til et totalforbud mot nydyrking av myr og pekt på behovet for å utrede alternativer.

– Kristelig Folkeparti har vært en tydelig forkjemper for matproduksjon over hele landet. Jeg forventer at de ikke sitter stille og ser på at regjeringa overkjører distriktene på denne måten.

Tynt grunnlag

Han viser også til at Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) som har utredet saken på vegne av regjeringa, selv påpeker at faggrunnlaget er tynt.

I en ny rapport setter blant annet Nibio spørsmåltegn ved om det i utslippsregnskapet tas tilstrekkelig hensyn til at grunn myr på sikt omdannes til mineraljord. Forskerne viser til at det vil føre til reduserte utslipp fra endret areal, summert over perioden mellom 2020 og 2030, til omlag 285.000 tonn CO2-ekvivalenter. Nibio deltar også i flere forskningsprosjekter som skal samle inn bedre kunnskap om mer klimavennlige metoder ved nydyrking av myr.

Neste artikkel

Nye reguleringstiltak splittar bondetoppar: – Ikkje bekymra