Bondekrav om å reversere skattesmell

Skatteauken for jordbruket etter nyttår blir anslått til 55 millionar kroner årleg av regjeringa. Bondelaget rasar og ber Stortinget reversere skattesmellen.

Bondelaget krev reversering av skatteendringa, som særleg rammar jordbruket og enkeltpersonføretak. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Bondelaget krev reversering av skatteendringa, som særleg rammar jordbruket og enkeltpersonføretak. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Arveavgift og skattesmell

Arveavgifta blei avskaffa ved nyttår. Parallelt blei det innført såkalla kontinuitet som hovudprinsipp for enkeltpersonføretak.

Før kunne maskinar, dyr, varelager og driftsbygningar skrivast opp til full marknadsverdi ved eigarskifte.

Heretter skal berre driftsbygningar, som kjem inn under definisjonen «alminneleg gardsbruk», kunne skrivast opp til 75 %. Maskinar, dyr og varelager kan ikkje skrivast opp.

Det gir kraftig reduksjon i avskrivingsgrunnlaget og høgare skatt.

Fleire utrekningar frå Bondelaget har vist ein skattesmell på rundt ein halv million kroner pr gardsbruk.

55 millionar i skjerpa skatt pr år

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Vi trenger skatt på arv