Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bonde-skepsis møtte både Høyre og Sp under debattmøte i Meldal

Rødgrønne resultater versus Høyres muligheter var tema under et debattmøte i Meldal. Tilhørerne var skeptiske til begge.

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringspolitisk talsmann Svein Flåtten (H) møtte et rasjonelt publikum tirsdag kveld. 22 av de 60 melkefjøsene i Meldal har melkerobot.

Les også Kato Nykvists kommentar: Flåtten i vinden

- Jeg vet ikke om vi klarer så mye mer rasjonalisering, sa melkebonden Grethe Ranheim Rye til Nationen før møtet.

Landbruksministeren appellerte likevel til enda større produksjon fra jordene i Meldal.

Vil målrette midler

- Kina vil snart bli nettoimportør av mat. Overproduksjon er ikke lenger noe tema. Internasjonal matpolitikk handler om hvordan produksjonen skal økes. Vi har målsatt 20 prosent for Norge, sa Vedum.

Han angrep Høyre for å kutte budsjettstøtten og avslå tollgrep for å øke prisuttaket.

- Ja, vi vil redusere budsjettstøtten. Det betyr ikke at bondens inntektsmuligheter synker tilsvarende, svarte Svein Flåtten

- Er det noen i salen som mener mener hver krone av dagens 14,5 budsjettmilliarder går rett inn i bondens lommebok og gir økt produksjon? Vi vil målrette budsjettstøtten mot produksjon og lønnsomhet.

Landbruksministeren sa seg noe motvillig enig i at det finnes penger i «bondens inntektsramme» som i dag ikke går til produktive bønder, men:

- Størrelsen på midlene som går til annet enn produksjon overdrives ofte, poengterte statsråden.

- Vil de rødgrønne rette en større andel av budsjettmidlene mot økt produksjon?

- Ja.

Vil slippe litt fri

Det meste av debatten i Meldal handlet om Høyre. Flåtten angrep «mytespredningen» om partiet.

Bondelaget mener Høyres landbrukspolitikk vil ramme små og mellomstore distriktsbønder og svekke matproduksjonen.

Annonse

- Vi mener importvernet er en bærebjelke i landbrukspolitikken. Vi var imidlertid mot tolløkningen i fjor, meldte Flåtten.

- Tollendringene er avgjørende for å kunne ta ut økt pris, svarte landbruksministeren.

- Om dere googler «Svein Flåtten», får dere drøssevis med sitater om at tollvernet skal bygges ned.

- Det er lenge siden Høyre snakket om å slippe bonden fri. Det trengs en viss deregulering, slik regjeringen nettopp har gjort med konsesjonsgrensen for kylling, meldte Flåtten.

Muligheter, ikke penger

Flåtten ble utfordret på at Høyre både vil styrke alternativ næringsutvikling og kutte budsjettstøtten.

- Styrking kan også bety økte muligheter. Det kan også bety at man ikke har tenkt å forby for eksempel pelsdyrnæring, sa Flåtten.

Han pekte på rapporten om økt kornproduksjon, som han mener anbefaler Høyre-løsninger.

- Vi må endre virkemidlene og eiendomsforholdene for å få ned leiejord-andelen. Agronomien blir bedre på eid jord enn på leid jord.

Aps landbrukspolitiske talsmann Arne L. Haugen (Ap) ga Flåtten betinget ros.

- Høyre har moderert landbrukspolitikken sin fra forrige periode. Da var den lik Frps, sa Haugen. Han deler Høyres ønske om større effektivitet per dekar.

Høyre-mannen Flåtten fikk mindre applaus enn landbruksministeren, men salen humret da han pekte på at nedleggingstakten i dagens landbruk «iallfall ikke kan være Høyres skyld».

- Våre endringer i landbrukspolitikken vil være varslede, forutsigbare og skje over tid. Vi er nemlig et næringsparti, meldte Flåtten.

Neste artikkel

Rapport: Slik skal EU styrke distriktsjordbruket