Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bonde i Arendal bes bytte ku med sau

Bonde Magne Birkeland møter motstand fra både friluftsråd, menighet og museum. Han bes om å bytte bort beitende storfe med sau.

Nei til ku: Kua er «statistisk sett» er Norges farligste dyr, mener foreningen Friisøyas venner. Foto: Colourbox/Illustrasjon
Nei til ku: Kua er «statistisk sett» er Norges farligste dyr, mener foreningen Friisøyas venner. Foto: Colourbox/Illustrasjon

Fem kalver hindrer gjengroing ved Friisøya utenfor Arendal i Aust-Agder – men mange mener at de skremmer bort badegjester og barnefamilier. Det skriver Agderposten.

Spørsmålet om hvorvidt bonden Magne Birkeland skal pålegges å erstatte kalvene sine med sauer ble tatt opp på bystyret tidligere i år.

Les også: Meid ned av ku – tør ikke lenger få gårdsbesøk

Saken er sendt ut på høring. Høringsuttalelsene skal behandles i bystyret torsdag. Det er kommet inn åtte svar, og flere av dem argumenterer for at kalvene bør erstattes med sauer.

– Ungdyr på beite vil vokse seg relativt store i løpet av sommeren. Mange «byfolk»og småbarnsfamilier føler dette utrygt og velger derfor å ikke gå i land. Sauer oppleves derimot som «ålreite» dyr både av voksne og barn, skriver Geir Henning Waagsnes, daglig leder i Friluftsrådet Sør, ifølge Agderposten.

«Statistisk sett» farligst

Foreningen Friisøyas venner viser til at kua «statistisk sett» er Norges farligste dyr. Foreningen ber kommunen oppheve beiteavtalen med bonden så snart som mulig.

Menigheten Filadelfia på Eydehavn skriver at de har måttet avlyse arrangementer på grunn av kalvene. Menigheten vil at beiteavtalen med bonden med bruk av kyr oppheves eller endres slik at kalvene erstattes med sauer.

Les også: Kvinne døde etter å ha blitt angrepet av ku

Annonse

Eydehavn Museet ønsker også at storfe erstattes med sauer. De peker på at kulturminner er utsatt for ødeleggelser, og museet er urolig for hva dyretråkk kan gjøre med kulturminnene på øya.

Fylkesmannen i Aust-Agder beskriver på sin side øya som en viktig beiteressurs for gårdsdriften til Birkeland. Rådmann i Arendal, Harald Danielsen, anbefaler bystyret å ikke fjerne kalvene fra øya, skriver Agderposten.

Sier nei til sau

Bonde Magne Birkeland sier han ikke ønsker å bytte bort kua og få annet bufe igjen.

– Noen er mørkredde og noen er redde for hunder. Hva blir det neste? spør bonde Magne Birkeland overfor Agderposten.

Les også: Dødsfall koster jordbruket 131 millioner i året

Han sier beitet på øya er viktig for å kunne drive melkeproduksjon.

– Jeg har selv nokså lite jordbruksareal og er derfor avhengig av å kunne bruke slike områder som Friisøya, skriver Birkeland i et brev til Arendal kommune, ifølge Agderposten.

Neste artikkel

Lær kuvettreglane før du møter kyr på beite i sumar