Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Blåblå regjering vil oppheve boplikten

Erna Solberg og Siv Jensens regjeringserklæring bærer bud om store endringer i landbruket.

Den enkelte bonde skal få større råderett over egen eiendom med en blåblå regjering. Det varsler Høyre og Frp i sin felles regjeringserklæring.

En rekke reguleringer står for fall.

«Regjeringen vil gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom ved å oppheve konsesjonsloven, boplikten, delingsforbud og priskontroll,» lyder ett av punktene i den blåblå regjeringens regjeringsplattform.

Hovedmålet er kosnadseffektivitet

Den såkalte Sundvollen-erklæringen, som ble presentert i kveld, beskriver hovedformålet med landbrukspolitikk som kostnadseffektiv matproduksjon.

«Regjeringen vil derfor innrette de statlige overføringene slik at de bidrar til økt produksjon. Det bør satses på alternativ næringsutvikling for å gi grunnlag for en mer robust og fremtidsrettet landbruksproduksjon over hele landet,» står det i erklæringen.

Det betyr også nye støtteordninger. Regjeringen vil innrette de statlige overføringene slik at de bidrar til økt produksjon.

Annonse

«Det bør satses på alternativ næringsutvikling for å gi grunnlag for en mer robust og fremtidsrettet landbruksproduksjon over hele landet,» står det i erklæringen.

Vil redusere tollvernet

Den omdiskuterte ostetollen nevnes ikke, men Høyre og Frp fremmer en ny tollpolitikk.

«Norsk landbruksproduksjon tåler konkurranse på kvalitet fra andre land. Et importvern er viktig for lønnsomheten i norsk landbruk, men hensynet til norske forbrukere og norsk matvareindustri tilsier at tollmurene bør reduseres,» skriver partiene.

Saken oppdateres

Les hele regjeringserklæringen her.

Neste artikkel

Regjeringa skal neste år legge fram en plan for hvordan de skal trappe opp bønders inntekt