Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bioteknologinemnda: Norge stoler for mye på produsentenes GMO-forskning

Norske fagråd om å tillate genmodifisert mais holder ikke vitenskapelig mål, advarer Bioteknologinemnda.

Norske myndigheter stoler for mye på kortvarig forskning fra produsenter av genmodifisert mat, advarer Bioteknologinemnda.

I et brev til Statsministerens kontor advarer Bioteknologinemnda: Norske fagråd om å tillate genmodifisert mais holder ikke vitenskapelig mål.

Les hele brevet

Dermed øker temperaturen i diskusjonen om den omstridte genmodifiserte maistypen NK 603 skal brukes i Norge.

Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning (DN) mener Miljøverndepartementet bør godkjenne maisen til menneskeføde- og dyrefôr, slik den er godkjent i EU.

Les også: Åpner for genmat-import

- Regjeringen bør vurdere å sende søknaden i retur, sier leder Lars Ødegård i Bioteknologinemnda.

Tvil og tro

Den første livsløpstudien for NK 603 ble lagt frem i Frankrike i september i fjor. Den viste økt kreftforekomst og dødelighet hos rotter som hadde spist maisen hele sin levetid.

Både European Food Safety Authority (EFSA) og den norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) mener studien ikke holder vitenskapelig mål. Dermed er den heller ikke nok til å forby NK 603.

I 2008 fant Mattilsynet at NK 603 ikke innebærer endret helserisiko som mat og fôr. Etter råd fra VKM anbefaler Mattilsynet fortsatt å si ja til maisen. Dermed sier også Direktoratet for naturforvaltning (DN) fortsatt ja.

Annonse

Les også: Vitenskapskomiteen underkjenner undersøkelse om kreftfare fra GMO-mais

- Det kan virke paradoksalt, kommenterer Bioteknologinemnda.

- Det stilles større krav til den franske studien enn til studiene som ligger til grunn for godkjenningen av NK603 i EU, påpekes det i brevet.

EFSA har nemlig godkjent maisen ut fra fôringsforsøk på testrotter i inntil 90 dager. Det, mener Bioteknologinemnda, holder ikke.

Fôringsstudier

- 90 dager utgjør ikke mer enn 10 til 15 prosent av levetiden til en rotte. Det tilsvarer 8 til 12 år for et menneske. Eventuelle skader som først oppstår etter lang tid, vil ikke vise seg i korte studier, advarer nemnda.

Nemnda anbefaler at myndighetene krever fôringsstudier over forsøksdyrenes levetid før søknader om bruk av GMO behandles.

Bioteknologinemnda vil avgi sin endelige innstilling om NK 603 28. januar.

Les mer i Nationens eavis eller papirutgave fredag 18. januar.

Neste artikkel

Utsetter landbrukets klimafond og "nuller ut" myr-penger