Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Billig strøm gir flertall for eksport

Norge bør eksportere mer strøm til Europa, mener flertallet av de spurte i en fersk undersøkelse. Hver tredje sier nei.

Oppslutningen om krafteksport har vært stigende siden bunnivået vinteren for to år siden, da bare 39 prosent av de spurte sa seg enig i påstanden «Norge bør eksportere mer klimavennlig strøm til Europa i fremtiden». Utviklingen henger trolig sammen med prisnivået på strøm, som i løpet av kuldevinteren 2010/2011 steg kraftig. Undersøkelsen er en del av TNS Gallups energibarometer som ble tatt opp i desember. - Vi har hatt to kalde vintre på rad, da vi ikke hadde klart oss uten import fra våre naboland. I fjor var situasjonen motsatt - uten eksportkablene måtte vi sluppet vann fra magasinene rett på havet, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i NHO-organisasjonen Energi Norge til NTB Breddfulle magasiner

Denne vinteren er kraftmagasinene breddfulle, og gjennomsnittsprisen på 23,4 øre kilowattimen var i fjor den laveste siden 2007. Alternativet til eksport er i verste fall å tømme overskuddet på havet, ifølge organisasjonen. Nettoeksporten på 18 terrawattimer (TWh) i fjor lå tett opp til rekorden på 19 TWh i 2000 og hadde en samlet verdi på 4,2 milliarder kroner, basert på markedsprisen på den nordiske kraftbørsen. - Et vannkraftbasert system varierer dessuten veldig ut fra om det er vått eller tørt, kaldt eller mildt. Mer utveksling av kraft med Europa vil bidra til å stabilisere prisene, sier Ulseth. Holder årskonferanse

Annonse

Ett av hovedbudskapene under NHOs årskonferanse Oppdrag Energi onsdag er nettopp ønsket om mer kraftutveksling med Europa. Myndighetene må legge til rette for at Norge får en sentral rolle i lavutslippssamfunnet EU ønsker seg i tiårene som kommer, mener NHO. - Denne undersøkelsen viser at norske forbrukere mener Norge kan ha en viktig rolle i det europeiske energisystemet, sier Ulseth. NHO-direktør Kristin Skogen Lund poengterer at økt kraftutveksling, som resultat av mer fornybar kraftproduksjon, forutsetter bedre og mer robust overføringskapasitet mellom Norge og kontinentet. (©NTB)

Neste artikkel

Organisasjon: – Regjeringen må legge til rette for en kraftig satsing på vindkraft både til havs og på land