Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Best å beholde revirene?

Sau på beite: Fungerer de norske ulverevirene som buffer mot svenske ulver? Foto: Galyna Andrushko / Colourbox
Sau på beite: Fungerer de norske ulverevirene som buffer mot svenske ulver? Foto: Galyna Andrushko / Colourbox

Nationen har den 12 september en veldig interessant artikkel om Tormod Skramstad som satser stort på nytt og moderne sauefjøs i Rena. Skramstads sauer går på utmarksbeite nær fire norske ulverevirer. Men han har ingen tap av dyr pga. ulv.

Hvorfor? Svaret Skramstad gir er at de etablerte ulverevirene danner en beskyttende buffer mot vandrende svensk ulv østfra. Og han har heller ikke problemer med at ulv fra de norske revirene vandrer vestover. De etablerte norske ulverevirene representerer dermed en veldig stabilisering av både den norske ulvestammen i Hedmark og svensk ulv på vandring vestover.

Basert på dette er det naturlig med et oppfølgingsspørsmål: Hvorfor har ikke Rovviltnemnda i Hedmark diskutert og lagt vekt på dette i sitt vurdering av lisensjakt på ulv? Som kjent vedtok Rovviltnemnda at tre av disse ulverevirene skal skytes bort i sin helhet. Det er i vedtaket ikke ett ord om de nåværende revirers stabiliserende effekt.

Annonse

Er det vurdert hvordan det blir når disse tømte revirene blir fylt opp igjen av svenske ulver på vandring? Det er nærliggende å forvente at dette vil føre til en veldig ustabil situasjon med betydelig økt konfliktnivå. Og det er det jo ingen som ønsker, uansett holdning til ulv.

Klima- og miljødepartementet må legge betydelig vekt på dette viktige forholdet når vedtaket fra Rovviltnemnda skal behandles.

Neste artikkel

Rekordmange ulver kan skytes i Sverige