Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bedre jakt på Finnmarksvidda

Takseringene i august i fjor viser god produksjon av rype og skogsfugl på Finnmarksvidda

Det viser fangstrapportene til Finnmarkseiendommen.

- Det er gledelig å se at jegerne har blitt flinkere til å rapportere fangst i vårt nordliste fylke, sier leder for utmark, Einar J. Asbjørnsen.

Til sammen 5173 jaktkort ble solgt for småviltjakt på Finnmarkseiendommen jaktsesongen 2011-2012. Av disse ble 4155 aktivert for jakt på ryper, skogsfugl, hare, ender, gjess og sjøfugl. Fangstrapporteringen endte på 81 prosent av alle aktiverte dager.

Det er det beste resultatet for fangstrapportering noensinne på Finnmarkseiendommen FeFo heter det i en pressemelding fra FeFo.

- Jegerne er flinke og har lært seg å ta i bruk det nye systemet med aktivering av kort og fangstrapportering. Vi er godt fornøyd, sier leder for utmarksavdelingen iFeFo, Einar J. Asbjørnsen i en kommentar.

God plass

Annonse

Aktivering av jaktkort viser at det i de fleste jaktfelt er god plass og lavt jakttrykk, mens enkelte jaktfelt har høy tetthet av jegere tidlig i jakta og dermed får et høyt jakttrykk. Av 131 jaktfelt var det fem felt som fikk et jakttrykk på over to jaktdager per kvadratkilometer. I disse jaktjaktfeltene ble rypejakta stengt for tilreisende jegere.

Bedre kunnskap

Inndeling av Finnmarkseiendommen i jaktfelt har gitt FeFo et bedre kunnskapsgrunnlag forforvaltningen av småviltet i Finnmark. - Vi ser nå hvor vi kan utføre lokale reguleringer uten at dette får konsekvenser for jakta i resten av fylket, sier Asbjørnsen. Takseringene i august i 2011 viste en god produksjon, spesielt av lirype, og jegernesfangstrapporter bekrefter det.

Gode fangsttall

Basert på fangstrapporteringen ble det anslått at 15 400 liryper og 7800 fjellryper ble felt i løpet av jaktsesongen 2011-2012 på Finnmarkseiendommen. Rapporteringen tilsvarer om lag en dobling i antall felte ryper sammenlignet med året før. Det har også vært mer enn en dobling i antallfelte skogsfugl, som har økt fra 94 fugl i sesongen 2010-2011 til 233 felte skogsfugl i sesongen 2011 til 2012.

Neste artikkel

Én million tonn skogsbær råtner bort hvert år