B er ny regjering ta bort st ø tta til Tine-konkurrentar

Konkurransestøtta til mindre meieriaktørar må fjernast, krev ei rekke bondetoppar, som seier det er eitt av tiltaka for å løfte bondeinntekta.

Første punkt er ein opptrappingsplan som skal gi bønder «samme inntektsnivå som andre grupper i løpet av stortingsperioden».

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Inntekta til bønder ligg under minstelønn for avløysarar