Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Avstanden mellom KrF og Venstre øker

KrF-velgere har stadig mindre til overs for partiet Venstre. Samtidig er Venstre-velgere mer begeistret for Arbeiderpartiet enn KrF.

KrF og Venstre har delt skjebne som støttepartier for Høyre/Frp-regjeringen de siste fire årene. Det har ikke bidratt til å bringe de to sentrumspartiene nærmere hverandre. Tvert imot, et politisk "sympatibarometer" som Bergens Tidende har laget sammen med Norsk medborgerpanel viser at kløften mellom de to partiene har blitt betydelig større i løpet av denne perioden.

Andelen KrF-velgere som misliker Venstre har mer enn doblet seg – fra 19 til 40 prosent – de siste fire årene. I KrF er det flere som misliker Venstre enn som liker partiet.

Det bør ikke komme som noen stor overraskelse. Venstres landsmøte var et eneste langt nålestikksangrep på KrFs verdier. Ja til surrogati, nei til helligdager, nei til sexkjøpslov og ikke minst nei til K-en i KRLE-faget bidro ikke til å milde forholdet mellom de to partiene.

Venstre er et såkalt sosialliberalt parti. Når partiet skjerper den liberale profilen på bekostning av den sosiale, blir det naturlig en belastning på forholdet mellom KrF og Venstre.

Det er heller ingen større overraskelse at det er Høyre som står KrFs hjerte nærmest (60 prosent), mens Senterpartiet følger hakk i hæl. Hele 53 prosent av KrF-velgerne sier at de liker Sp, en fremgang på ni prosentpoeng siden stortingsvalget for fire år siden.

Oppsummert

Sympatier

1 Fire år som støttepartier for regjeringen har ikke brakt KrF og Venstre nærmere hverandre.

Antipatier

2 Blant KrFs velgere er det nå flere som misliker Venstre enn det er som liker partiet.

Venstre-Venstre

3 Overraskende nok er det like mange i Venstre som liker Ap som Høyre.

Annonse

Ettersom KrF kan bli et nøkkelparti i regjeringsspørsmålet, er det verd å merke seg at 47 prosent av KrF-velgerne svarer at de liker Ap, omtrent som i 2013. Når om lag "halve" KrF stiller seg positiv til Ap, viser det at partiets velgere kanskje er mer er åpne for å samarbeide begge veier i norsk politikk enn partiets stortingsgruppe.

Det som kanskje er mer interessant i sympatibarometeret, er at også mange av Venstres velgere er positive til Ap. Det skulle man ikke tro når en hører partiledelsens retorikk. Blant annet ble samarbeidsinvitten fra Ap-leder Jonas Gahr Støre avfeid med nei, nei og atter nei.

Så viser det seg at blant Venstres velgere er Støres parti faktisk mer populært enn KrF, og at det er like mange Venstre-velgere som liker Ap som Høyre (57 prosent). Høyres popularitet har falt med ti prosentpoeng i løpet av stortingsperioden.

Likevel har Venstre valgt å klistre seg til Høyre-masta. Partiets strategi er overbevise så mange som mulig om at eneste farbare vei for fortsatt borgerlig regjering er å bringe Venstre over sperregrensa. Det er en strategi som kanskje kan fungere overfor Høyre-velgere med Venstre-sympatier. På den andre siden kan partiet miste Venstre-velgere med Ap-sympatier.

Neste artikkel

Frp klatrer på ny meningsmåling