Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Avinor og Viken Skog skal utvikle biodrivstoff for norsk luftfart

Avinor går inn inn i 100-millioners utviklingsprosjekt. Flydrivstoff fra Follum kan redde tømmeravsetningen for Viken Skog.

- Nyheten kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt!

Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink smilte bredt som en skogteig ved Tyrifjorden under åpningen av Viken Skogs årsmøte.

I dag bekjentgjør Avinor at selskapet velger Viken Skogs selskap Treklyngen som partner i utviklingen av biodrivstoff for norsk luftfart.

Start i 2017

Avinor går inn i Pan Innovasjon sammen med Treklyngen og statlige SIVA. Totalt vil det statlige selskapet investere 100 MNOK i ulike biodrivstoffprosjekter på Follum.

Avinor vil få en eierandel mellom 12 og 20 prosent i Pan Innovasjon. Byggestart er planlagt i 2017.

- Vi er villig til å satse betydelige beløp, sier administrerende direktør Dag Falk-Petersen i Avinor til Ringerikes Blad.

Pan Innovasjon jakter nå flere investorer, men:

- Det er tyngst å få med de første. De har vi nå, sier styreleder Helge Evju.

Vil snu trenden

Annonse

Skogeierandelslaget Viken Skog har lagt bak seg et grusomt år: Nedstengning ved Norske Skog Follum, nedleggingsvedtak ved Sødra Cell Tofte og konkurs ved Vafos og Hellefoss.

- Norge har mistet 3,2 millioner kubikkmeter industriforbruk de siste årene, konkluderte styreleder Helge Evju da han åpnet årsmøtetalen. Follum vil kunne produsere biodrivstoff på mellom 1 og 2 millioner kubikkmeter virke årlig.

Men potensialet er enda høyere. Hovedflyplassen vil kunne bruke en årlig bioenergimengde på om lag 16 tWh.

- Med dagens teknologi snakker vi om en dobling av forbruket av bioenergi, sier Johan C. Løken, styreleder i Det norske skogselskap. Løken har deltatt i arbeidet med Avinors biostrategi.

Lønnsomt

Norske Skog og Vikens Xynergo-prosjekt skulle utvikle biodiesel på Follum, men strandet fordi ingen andre investorer så lønnsomhet i prosjektet.

- Forskjellen er at treklyngen på Follum skal forbruke hele tømmerstokken, fra sagtømmer til energivirke, sier seniorrådgiver Are Vittring i Treklyngen Holding.

- Xynergo skulle bare ha syltelabbene. Vi skal ha hele grisen, sier Vittring. Samlet kan forbruket i Tømmerklyngen på Follum nærme seg 4 millioner kubikkmeter.

En fersk rapport fra Pöyry svarer ifølge Viken Skog ja på spørsmålet om biodrivstoff for fly kan la seg produsere lønnsomt på Follum.

Neste artikkel

Dette er biodrivstoff