Åtvarar saue- og svine- bøndene

Konkurransetilsynet går ut mot næringane sine forsøk på å bremse overproduksjon av svin og sau.

Når leiande personar i ein organisasjon for produsentar går ut og oppfordrar til at alle tek eit felles ansvar for å få redusert produksjonsvolumet, kan det vere lovbrot, seier Konkurransetilsynet. Foto: Mariann Tvete
Når leiande personar i ein organisasjon for produsentar går ut og oppfordrar til at alle tek eit felles ansvar for å få redusert produksjonsvolumet, kan det vere lovbrot, seier Konkurransetilsynet. Foto: Mariann Tvete

– Det er ein dårleg ide, fordi slikt samarbeid kan vere i strid med konkurranselova – og kan verke mot interessene til forbrukarar og bønder, skriv seniorrådgivar Kathrine Amdam og avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.

Redusere vekta

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Dansk gods lurte til seg 28 millioner kroner i svinestøtte fra EU