Åtvarar mot tvungne bakvakter for fastlegen

Fagmiljø meiner at pasientar i mange kommunar kan bli vikarbyråmat dersom regjeringa tvingar gjennom ei ordning med tvungne bakvakter i fastlegeordninga.

Både Helsetilsynet og Nasjonalt senter for distriktsmedisin åtvarar mot ei ordning med bakvakter klare til å rykke ut for å hjelpe ferskare legar i legevaktordning. Fagmiljøa meiner telefonbakvakt er betre utnytting av ressursane. Foto: NTB scanpix
Både Helsetilsynet og Nasjonalt senter for distriktsmedisin åtvarar mot ei ordning med bakvakter klare til å rykke ut for å hjelpe ferskare legar i legevaktordning. Fagmiljøa meiner telefonbakvakt er betre utnytting av ressursane. Foto: NTB scanpix

Det er i sine høyringssvar til revidert akuttmedisinforskrift at dei to fagmiljøa reagerer. Dei meiner at ein lokalkjent bakvakt tilgjengeleg på telefon, er sikring nok og betre utnytting av ressursane.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Distriktskommunene rammes hardest av fastlegekrisen