Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åtte forsvarsministre tar et siste farvel med Gunnar Sønsteby

Sju tidligere forsvarsministre er blant de mange prominensene som fredag tar et siste farvel med krigshelten Gunnar Sønsteby. Motstandsmannen bisettes da fra Oslo domkirke.

De tidligere forsvarsministrene er Bjørn Tore Godal, Jørgen Kosmo, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Krohn Devold, Eldbjørg Løwer, Dag Jostein Fjærvoll, Anders C. Sjaastad, Thorvald Stoltenberg, Alv Jakob Fostervoll og Johan Kleppe.

Les også: Gunnar Sønsteby er død Kong Harald deltar i spissen for delegasjonen fra det offentlige Norge, der stortingspresident Dag Terje Andersen, statsminister Jens Stoltenberg og fru Ingerid Schulerud, høyesterettsjustitiarius Tore Schei og forsvarssjef Harald Sunde er de fremste. Fra regjeringen møter i tillegg femten statsråder, ifølge en foreløpig oversikt fra UD, blant dem forsvarsminister Espen Barth Eide og utenriksminister Jonas Gahr Støre. Fra den kongelige familie kommer prinsesse Astrid fru Ferner, Johan Martin Ferner, Erling Lorentzen, Inger Lorentzen, prinsesse Märtha og Ari Behn. Kronprinsparet er på fylkestur i Møre og Romsdal og derfor forhindret fra å delta. Gunnar Sønsteby gravlegges på statens bekostning. Ordningen innebærer at gravferden skjer i familiens regi, på statens regning. Sønsteby var Norges høyest dekorerte soldat fra andre verdenskrig. Som første nordmann fikk han nylig Forsvarets Hederskors. Krigskorset med tre sverd har han båret siden 1946. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Svinenæringen lover å skjerpe seg