Årleg skatteauke på 55 millionar for jordbruket

Endringane i skattar og avgifter frå nyttår gir jordbruket samla ei varig årleg skatteauke på 55 millionar kroner, ifølgje utrekningar i revidert statsbudsjett.

Skatteauke: For jordbruksverksemdene viser det samla reknestykket ei varig årleg skatteauke på 55 millionar kroner årleg, noko som ifølgje Finansdepartementet skal utgjere om lag 1400 kroner i gjennomsnitt per verksemd. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Skatteauke: For jordbruksverksemdene viser det samla reknestykket ei varig årleg skatteauke på 55 millionar kroner årleg, noko som ifølgje Finansdepartementet skal utgjere om lag 1400 kroner i gjennomsnitt per verksemd. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Det skjer etter forliket om statsbudsjettet før jul der KrF og Venstre vart einige med regjeringspartia om at effekten for landbruket av skatteomlegginga i kjølvatnet av fjerninga av arveavgifta skulle bli gjennomgått.

Tek med fleire endringar

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Vi trenger skatt på arv