Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Aps vedtak om iskanten skaper strid

Arbeiderpartiets landsmøte vil ikke gå inn for en ny definisjon av iskanten i Barentshavet nå, men vente til 2020. En seier for miljøbevegelsen, mener AUF. Venstre og SV er kritiske.

Ap-landsmøtets vedtak om utsettelse vente med plassering av iskanten, høster kritikk fra Venstre og SV. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
Ap-landsmøtets vedtak om utsettelse vente med plassering av iskanten, høster kritikk fra Venstre og SV. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Det betyr at regjeringen ikke vil få flertall. Nå står Høyre og Frp alene om å ville flytte iskanten, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Venstres Ola Elvestuen mener derimot at det er oppsiktsvekkende at Ap allerede nå bestemmer seg for å la iskanten ligge. Han mener partiet i det minste burde ventet på innstillingen som legges fram for Stortinget.

– Dette viser det at Arbeiderpartiet igjen – i sak etter sak – velger å ikke følge miljøråd. Dette handler om hvilken risiko vi skal ta i de mest sårbare områdene, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen.

SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski stiller seg på samme side som Elvestuen.

Iskanten

* Iskanten er av regjeringen forstått som grensen for områder der det er mer enn 30 prosents sannsynlighet for sjøis i april måned.

* Avhengig av faktorer som vindretning og havstrømmer kan den bestå av alt fra løse små og store isflak som driver i et stort område, til en kompakt kant bestående av små isflak som er trykt sammen foran mer solid pakkis.

* Iskanten er biologisk viktig, ikke minst fordi det foregår en intens produksjon av planteplankton. Dyreplankton, fisk, sjøpattedyr og sjøfugl utnytter dette, og samles rundt iskanten.

* I samarbeidsavtalen mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre slås det fast at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet eller konsekvensutredning i havområdene ved iskanten.

(Kilder: NTB, Norsk Polarinstitutt, Klima- og miljødepartementet) (©NTB)

– Vedtaket viser at Ap er på lag med regjeringen som ønsker å bore etter olje stadig lenger nord, heller enn å lytte til forskernes faglige anbefaling når det gjelder hvor iskanten faktisk går, sier hun.

– Trygge

NTB fikk fredag tilgang til uttalelsen om iskanten som Arbeiderpartiets landsmøte skulle vedta samme kveld. Der slås det fast at rammene i den 23. konsesjonsrunden i Barentshavet sørøst skal bestå.

– Arbeiderpartiet vil at spørsmålet om iskanten og polarfronten skal vurderes i forbindelse med en helhetlig rullering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, heter det i uttalelsen.

Det innebærer at Ap ikke vil behandle det omstridte spørsmålet om hvor iskanten skal gå, før i 2020, som en del av den helhetlige forvaltningsplanen.

Annonse

– Da skal vi treffe en beslutning basert på kunnskap, miljøfaglige råd og åpne høringer. Vi føler oss trygge på at Ap vil treffe en klok beslutning, og at det ikke blir oljeboring i sårbare områder, sier Hussaini.

Uenige

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) har varslet at det vil komme en melding til Stortinget om iskanten i løpet av våren. Men det er uryddig å foreta slike endringer underveis i en forvaltningsplanperiode, mener Hussaini.

– Vi støtter ikke regjeringens måte å gjøre dette på, sier Hussaini.

Så vel regjeringen som opposisjonspartiene har slått fast at det er uaktuelt å drive petroleumsvirksomhet i iskanten. Problemet er at definisjonen av iskanten er omstridt.

Regjeringen mener iskanten går der hvor sannsynligheten for sjøis i april måned anslås til 30 prosent. Det er nord for alle blokkene i den 23. konsesjonsrunden.

Venstre og KrF mener regjeringen bør lytte til råd fra blant andre Polarinstituttet og plassere iskanten lenger sør. Et slikt grep vil gjøre oljevirksomhet uaktuelt i enkelte av blokkene som allerede er åpnet.

Neste artikkel

Mener én dag med aktivitet på skytebanen kan forurense 3 milliarder liter drikkevann