Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åpner for gigantvogntog på norske veier

Skog- og trebransjen har lenge kjempet for tyngre vogntog på veiene. Nå kan de slippe jubelen løs.

Modulvogntog: Ekstra lange og tunge vogntog som i utgangspunktet ikke er tillatt på norske veier. Foto: Colourbox
Modulvogntog: Ekstra lange og tunge vogntog som i utgangspunktet ikke er tillatt på norske veier. Foto: Colourbox

Samferdselsdepartementet åpner for såkalte «modulvogntog» på permanent basis på en rekke riks- og fylkesveier. Modulvogntogene er enorme, vel 25 meter lange og 60 tonn tunge vogntog som frakter flis og tømmer.

Så langt har modulvogntogene kun vært tillat i en prøveperiode fra 2008 til 2017 på nærmere bestemte strekninger i Norge.

På en pressekonferanse hos Bergene-Holm på Skarnes torsdag formiddag sier statssekretær Bård Hoksrud (FrP) og landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) at prøveordningen nå skal gjøres permanent fra 15. september.

– Ordningen gjøres permanent, og i tillegg skal vi se på mulighetene for å utvide ordningen med flere veistrekninger. Vi skal også fjerne 17 kilometersgrensen, som har vært en hemsko for skog- og trebransjen. Man skal få kjøre på veien så lenge den er egnet, sier Hoksrud til Nationen.

Hjertelig velkomment

Fram til nå har nemlig ikke modulvogntogene fått lov til å kjøre lenger enn 17 kilometer på tilførselsveier inn fra E18.

For trelastprodusenten Bergene Holm er det gode nyheter. Deres avdeling i Åmli ligger 26 kilometer fra E18 ved Fiane, noe som har betydd at de ikke kan bruke modulvogntog til frakt av tømmer og materialer.

– Vi ønsker en permanent løsning hjertelig velkomment. Økt bruk av modulvogntog er gunstig for hele skogsindustrien, sier administrerende direktør Erland Løkken i Bergene Holm.

Bedriften har tidligere estimert at antallet transporter til og fra bedriften ville blitt redusert med nesten 3800 vogntog årlig hvis de kunne bruke modulvogntog i stedet for tradisjonelle vogntog. 

Bedre økonomi

Annonse

Bård Hoksrud regner med at den nye ordningen betyr gode penger i kassen for både Bergene Holm og andre aktører innen norsk treindustri.

– Det kan bety mellom 10 og 15 prosent på sluttregningen. Denne bransjen har store utfordringer med kostnader, og derfor er dette et viktig bidrag, sier han. 

Så langt er det kun rundt åtte prosent av fylkesveinettet i Norge som tillater 60 tonns vogntog, rundt ti prosent av alle veier. Til sammenligning ligger Sverige på over 90 prosent. Hoksrud legger ikke skjul på at transportkårene må bli bedre.

– Vi må gjøre grep slik at flere veistrekninger kan tåle modulvogntog på 60 tonn, sier han.

Usikkerhet

Treindustriens administrerende direktør Heidi E. Kielland sier regjeringens beslutning betyr mye for å bedre konkurransevilkårene med svenske aktører.

– Dette betyr vesentlig bedring i konkurranseevnen og forutsigbarhet for nye investeringer. Så langt har prøveordningen skapt usikkerhet blant transportørene, som har vegret seg for å kjøpe modulvogntog, sier hun, og legger til:

– Dette er et skritt i riktig retning, men vi må fortsette å ruste opp veinettet. Det betyr mye for både norsk treindustri og andre bransjer.

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997