Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åpenhet om landbruksstøtten er viktig

Nationen mener åpenhet og offentlighet rundt tilskuddstildelingene i landbruket er viktig og riktig.

Hvert år siden 2006 har Nationen publisert oversikter over tilskuddstildelinger i landbruket. I år som tidligere år får vi antakelig blandede reaksjoner på at vi offentliggjør tildelingene: Noen mener det er bra at Nationen på denne måten bidrar til åpenhet rundt tilskuddsordningene, mens andre synes vi burde latt det være.

For det første er det greit å fastslå at tallene ville blitt offentlige selv om de ikke sto i Nationen, siden Statens landbruksforvaltning (SLF) selv legger ut listene over hvordan tilskuddene er fordelt. Når Nationen for egen del velger å offentliggjøre opplysningene og bruke dem som utgangspunkt for journalistiske saker, er det fordi vi mener åpenhet og offentlighet både er viktig og riktig. Økt kunnskap kan etter vår mening bidra til større forståelse for hvorfor produksjonstilskudd er helt nødvendig for å opprettholde norsk landbruk og norsk matvareproduksjon.

- Onsdag klokka 11 stiller direktør Jørn Rolfsen i SLF til nettmøte på nationen.no om tilskuddslistene. Send inn spørsmål og kommentarer nå.

Oversikten for 2011 viser den samlede utbetalingen av produksjonstilskudd basert på de to søknadsrundene i fjor. Totalt var produksjonstilskuddet på i underkant av 8,7 milliarder kroner, fordelt på nær 46 400 mottakere. Pristilskuddet, som først og fremst går til distriktsjordbruket, blir utbetalt i ettertid og er ikke inkludert i oversiktene som nå publiseres. I 2010 ble det utbetalt 1,3 milliarder kroner i pristilskudd i tillegg til produksjonstilskuddet.

Annonse

Bøndene har ikke noe å skamme seg over når de tar imot denne type støtte, snarere tvert imot. Derfor bør det heller ikke være noen grunn til å frykte åpenhet rundt støtteordningene.

Vi i Nationen mener at åpenhet rundt tilskuddsordningene kan bidra til en bredere debatt, noe som igjen kan gi landbrukspolitikken større legitimitet. Det vil både landbruket og Distrikts-Norge være tjent med.

Mari Velsand er sjefredaktør i Nationen.

Neste artikkel

Rapport: Slik skal EU styrke distriktsjordbruket