Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åpen strid om ny ledelse i Senterpartiet

Ola Borten Moes posisjon som nestleder i Senterpartiet er uavklart. Selv kjemper han for fornyet tillit.

Står sterkt: Trygve Slagsvold Vedum har som tidligere leder i Sps ungdomsparti, parlamentarisk leder og statsråd CV-en i orden, dersom valgkomiteen ber ham stille som lederkandidat i Sp. Her presenterer han forslag til ny Sp-politikk, som leder for partiets programkomité.  
Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix
Står sterkt: Trygve Slagsvold Vedum har som tidligere leder i Sps ungdomsparti, parlamentarisk leder og statsråd CV-en i orden, dersom valgkomiteen ber ham stille som lederkandidat i Sp. Her presenterer han forslag til ny Sp-politikk, som leder for partiets programkomité. 
Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix

Ola Borten Moe sa lørdag at han ikke er en aktuell lederkandidat, men at han ønsker å fortsette som nestleder i Senterpartiet.

Lundteigen var en av flere Sp-ere som raskt ba Borten Moe trekke seg fra sitt verv, etter at Navarsete signaliserte sin avgang under Senterkonferansen i Kongsberg lørdag.

I morgen beslutter etter alt å dømme partiets sentralstyre formelt at det blir arrangert et ekstraordinært landsmøte i vår. I slutten av måneden nedsettes en valgkomité som blant annet vil kartlegge Borten Moes støtte i partiet.

Bare én støtter Moe

Dagbladet var lørdag i kontakt med 15 av 19 fylkesledere i partiet. 12 mener at hele ledertrioen bør stille sine plasser til disposisjon, mens fem fylkesledere sier Borten Moe bør trekke seg. Bare én fylkesleder støtter Borten Moe aktivt.

Oversikten viser først og fremst at Borten Moes posisjon er uavklart, sier Sp-kilder Nationen har vært i kontakt med, og som ikke ser behovet for å kaste sørtrønderen ut av ledelsen.

Viktige fylkeslag i Sp som Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark er ikke med i oversikten, og at hele ledelsen stiller sine plasser til disposisjon betyr ikke at Borten Moe ikke skal gjenvelges.

– Hadde det vært landsmøte i morgen, hadde det vært et soleklart flertall for Borten Moe i partiet, sier en Sp-kilde som står Borten Moe nær, og som skal ha undersøkt holdningene i en rekke fylker.

Flere av Borten Moes støttespillere sier at Borten Moe og Vedum samarbeider godt.

Mulig åpning for Pollestad

«Jeg har ikke tenkt 
så langt. Nå må vi ha 
en prosess i partiet.»

Annonse

Ledelsen skal favne begge kjønn og ha en geografisk spredning, og det blir oppfattet som en fordel om en av nestlederne kan bygges opp til å bli en framtidig leder.

Forsvinner Borten Moe ut, kan det åpne veien for stortingsrepresentant og rogalending Geir Pollestad, som blir nevnt av flere i partiet som et stort politisk talent. Den tidligere statssekretæren sier til Nationen at han ikke har reflektert over en nestlederpost for egen del.

– Det er foreløpig en hypotetisk problemstilling, sier han.

Også stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Hordaland nevnes som mulig kandidat. Med base i Bergen og engasjement for helsepolitikk oppfattes hun som en som kan breie ut partiets profil.

Til Bergens Tidende sier Toppe at det er en ære å bli nevnt, men at spørsmålet er prematurt.

– Jeg har ikke tenkt så langt. Nå må vi ha en prosess i partiet, sier Toppe.

Flere Sp-ere spekulerer overfor Nationen på om Marit Arnstad fra Nord-Trøndelag kunne vurdert en nestlederpost, selv om hun flere ganger har sagt hun ikke vil bli leder. Nationen har ikke lyktes å komme i kontakt med Arnstad.

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997