Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap vil ikke la flyktninger velge Oslo som bosted

Arbeiderpartiet vil prøve ut at flyktninger selv kan velge bosted, men vil unnta Oslo og andre innvandringstette områder fra ordningen.

– Nå må Arbeiderpartiet bestemme seg. Hvis vi skal følge deres linje, så vil 15.000 bosette seg i Oslo-regionen. Det er ingen tjent med, sier Ingjerd Schou (tv.), Høyres innvandringspolitisk talskvinne. Her er Schou avbildet med Arbeiderpartiets Marit Nybakk Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
– Nå må Arbeiderpartiet bestemme seg. Hvis vi skal følge deres linje, så vil 15.000 bosette seg i Oslo-regionen. Det er ingen tjent med, sier Ingjerd Schou (tv.), Høyres innvandringspolitisk talskvinne. Her er Schou avbildet med Arbeiderpartiets Marit Nybakk Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Målet må være å få de positive effektene av selvbosetting, samtidig som man unngår den typen opphoping vi ser i Sverige, sier partiets innvandringspolitisk talsmann Eirik Sivertsen til NTB.

Han avviser kritikken fra Høyre, som reagerer på at Arbeiderpartiet går inn for en prøveordning hvor flyktninger selv kan velge bosted, samtidig som partiet ønsker å ta imot 10.000 fra Syria.

Ingjerd Schou, Høyres innvandringspolitisk talskvinne, er bekymret for kombinasjonen av de to tiltakene vil føre til sterkt innvandrertette områder og medfølgende integreringsproblemer.

– Nå må Arbeiderpartiet bestemme seg. Hvis vi skal følge deres linje, så vil 15.000 bosette seg i Oslo-regionen. Det er ingen tjent med, sa Schou.

– Skal være frivillig

Arbeiderpartiet presiserer at selvbosetting skal bare gjelde kommuner som frivillig er med i ordningen og kommuner som ikke har mange innvandrere og flyktninger fra før.

– Oslo skal ikke være med i en slik ordning, slår Sivertsen fast.

Han medgir at det kan bli vanskelig å få kommunene til frivillig å gå med på at flyktningene selv kan bestemme.

– Det er en diskusjon vi må ta. Hvis det ikke er interesse for dette, må vi vurdere andre virkemidler, sier han.

Arbeiderpartiet var sterke motstandere av ordningen da saken ble behandlet forrige gang i 2002, men har nå snudd, melder NRK.

– Fordelen med et slikt system er at enkeltindivider selv kan finne både bosted og arbeidsgiver. Det sparer byråkratiet for mye arbeid, og de kan bruke ressurser på dem som trenger mer hjelp, sier Sivertsen.

I asylavtalen

Annonse

Også regjeringen har gått inn for at man bør se på alternative måter for bosetting. I asylavtalen med KrF og Venstre heter det at man skal vurdere modeller for selvbosetting som gjør at personer med innvilget opphold kan få redusert ventetid på asylmottak og bli bosatt raskere.

Høyre mener utfordringene med integrering vil forsterkes hvis man både skal ta imot flere og la flyktninger velge bosted selv.

– Det er ikke bare snakk om å ha husvære. En rekke tilbud skal på plass: helsestasjon, barnehage, skole, språkopplæring. Vi må sørge for at den kommunen som skal ta imot folk, har kapasitet, sier Schou.

Problemer i Sverige

Ordningen blir praktisert i Sverige og betyr at flyktningene slipper å vente på et asylmottak til en kommune sier seg villig til å ta seg av dem, slik det er i det norske systemet. Dermed søker ofte flyktninger til de kommunene og bydelene hvor de allerede har venner, bekjente og familier.

Her hjemme støttes ordningen også av SV, samt regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF.

Men ordningen har vært omstridt i Sverige ettersom egenbosetting av flyktninger har ført til gettolignende tilstander og bydeler der ni av ti er innvandrere.

– Erfaringene fra Sverige har ikke bare vært positive, så det er viktig å ta høyde for hva som har gått galt der når vi skal vurdere det samme i Norge, sier André Skjelstad, innvandringspolitisk talsperson i Venstre.

Syria-forhandlingene i Stortinget fortsetter onsdag. Da vil partene diskutere skissen til løsning som regjeringspartiene la fram før helgen. Et spørsmål er om Norge skal ta imot flere flyktninger allerede i år, eller om økningen først kommer neste år.

Neste artikkel

Frps nullvisjon er ikke realistisk