Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap vil ikke betale Odd Rogers datadrøm

Arbeiderpartiet deler kommunalminister Odd Roger Enoksens visjon om å strekke et avansert datanett fra Kristiansand til Karasjok. Men Aps Torstein Rudihagen åpner for at forbrukerne, og ikke staten, skal betale for den digitale allemannsretten.

Kommunalminister Odd Roger Enoksen vakte oppsikt under valgkampen med sitt utspill om digital allemannsrett. På en pressekonferanse i går fastholdt Enoksen at det kan bli aktuelt å bruke penger fra nedsalget i Telenor til å bygge et landsomfattende bredbåndsnett. Arbeiderpartiet går også inn for et slikt nett, men partiets medlem i Næringskomiteen, Torstein Rudihagen, vil ikke at staten skal være med på å betale. – Hvis staten begynner å bruke penger fra salget av Telenor, vil det undergrave det systemet som er vedtatt i Stortinget, sier han.

Rudihagen mener nemlig at Arbeiderpartiet la til rette for den digitale allemannsretten allerede i 1996, da de fikk gjennomslag for prinsippene om leveringsplikt og maksimalpris i Stortinget. Kjernen i prinsippet om den digitale allemannsretten er at prisen for tjenestene skal være like over hele landet, og at nettet skal inkludere samtlige norske hjem. I tilfelle teleselskapene ikke vil finne det profitabelt å bygge ut i grisgrendte strøk, vil Enoksen ha med staten som en sentral aktør ved utbyggingen der.

Aps oppfinnelse – I den grad digital allemannsrett dreier seg om lik tilgang til lik pris, er oppfinnelsen vår. Ap har sørget for å gi et regelverk som gjør det mulig for staten å pålegge teleselskapene å bygge ut overalt og å gi like priser. Det vil være unødvendig å bruke statens penger hvis bare regjeringen er villig til å bruke denne muligheten, sier Rudihagen. Han ser for seg at Telenor pålegges en slik leveringsplikt, mens de konkurrerende selskapene er med på å finansiere dette.

– Det vil gjøre det litt dyrere for selskapene, men det vil fortsatt være lønnsomt for dem, sier han. Rudihagen innser at regningen for tilleggskostnadene kan havne hos forbrukerne. Han understreker at han uttaler seg som privatperson, og at temaet ikke har vært nærmere diskutert i Arbeiderpartiet etter kommunalministerens utspill.

I går presenterte Enoksen utvalget som skal se nærmere på den digitale allemannsretten. På tross av utallige spørsmål fra pressen, ville verken han eller utvalgsleder Kristen Nygaard si noe om når nettet vil stå ferdig eller hvor mye det vil koste. Etter møtet ga kommunalministeren signaler om at det kan ta et sted mellom tre og seks år.

Annonse

Jobb nummer én Enoksen regner den digitale allemannsretten som avgjørende for framtida i distriktene, og historisk sidestiller han prosjektets betydning med utbyggingen av strømnettet. Senterpartiet har vært beskyldt for å gjøre lite for å fylle «Annerledeslandet» med innhold etter folkeavstemningen om EU, men Enoksen sier det er en tilfeldighet at nei-generalen Kristen Nygaard er blitt en sentral mann nå som partiet virker å ha gått til verket.

– Kristen Nygaard er ikke bare blant de fremste IT-ekspertene i Norge, men også i verden. Dette har faktisk ingenting å gjøre med hans engasjement i EU-kampen, sier Enoksen.

– Skal Svalbard også få del i den digitale allemannsretten? – Nei, nå spør du vanskelig. Det vet jeg ikke.

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997