Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Antall bekymringsmeldinger om dyrevelferd til Mattilsynet økte med 12 prosent i 2012

Dyrevelferd var et av tre prioriterte områder for Mattilsynet i fjor. I Mattilsynets årsrapport for 2012 beskrives dyrevelferden i Norge som generelt god, men med noen klare utfordringer.

I sin årsrapport for 2012 konkluderer Mattilsynet med at «dyrevelferden i Norge generelt er god sett i forhold til land det er naturlig å sammenligne seg med».

«Samtidig er det noen klare utfordringer, først og fremst i de intensive dyreproduksjonene», heter det i rapporten.

Her kan du lese hele rapporten: Mattilsynets årsrapport 2012

Det er, ifølge Mattilsynet, forbrukernes ønsker om stadig billigere mat, som skaper mange av utfordringene for dyrevelferden i Norge. Press på prisene fra import og grensehandel skaper større krav til effektivitet og produktivitet innen husdyrproduksjonen i Norge.

Mattilsynet opplever at «det i mange tilfeller er en konflikt mellom kravet om stadig billigere mat, som fører til et stadig mer intensivert husdyrhold, og kravet om optimal dyrevelferd».

Flere bekymringsmeldinger

Som Nationen skrev i desember i fjor, fikk Mattilsynet inn flere bekymringsmeldinger om dyrevelferd i 2012 enn i 2011. Antallet har økt med 12 prosent: Fra 6069 bekymringsmeldinger om dyrevelferd i 2011 til 6786 i 2012.

Antallet tilsyn utført av Mattilsynet har holdt seg relativt stabilt de tre siste årene, og i 2012 utførte Mattilsynet totalt 9932 tilsyn.

Annonse

På dyrevelferdsområdet avdekket Mattilsynet avvik hos 49 prosent av virksomhetene som det ble ført tilsyn med.

Flere tilsyn med pelsdyr

Mattilsynet har prioritert tilsyn med pelsproduksjon i 2012, og i løpet av fjoråret er det ført 245 tilsyn med pelsdyr. Det er flere tilsyn med pelsdyr enn i 2011, da det ble ført 225 slike tilsyn.

I 2012 var 71 prosnet av tilsynene uanmeldte mot 70 prosent i 2011. I 65 av tilsynene ble det avdekket regelbrudd som førte til varsel om vedtak. I 15 tilsyn ble det avdekket så alvorlige forhold at det var nødvendig å fatte hastevedtak. To av virksomhetene ble også politianmeldt.

«Selv om det i 2012 totalt sett er relativt få funn av sår, skader og syke dyr og burstandarden gjennomgående er god, ble det på enkelte farmer avdekket alvorlige brudd på regelverket», skriver Mattilsynet i årsrapporten.

Bekymret

Antall tilsyn med varsel om vedtak økte fra 2011, mens antall hastevedtak holdt seg stabilt. «Dette bidrar til å trekke ned helhetsinntrykket, og gjør Mattilsynet bekymret», skriver Mattilsynet, som derfor vil fortsette med å gi pelsdyrnæringen særskilt oppmerksomhet.

Neste artikkel

Borch advarer mot å flytte ansvaret for dyrevelferd fra Mattilsynet