Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Alliansen ny landbrukspolitikk støtter opprøret mot landbruksmeldinga

- Stadig mer av norsk matproduksjon baseres på areal i utlandet. Det gjør oss bekymra for framtida til norsk landbruk, sier Øyvind Aukrust i Natur og Ungdom, som er leder for Alliansen ny landbrukspolitikk.

Torsdag behandles stortingsmeldinga om landbruks- og matpolitikken i Stortinget.

Alliansen ny landbrukspolitikk, som består av elleve miljøorganisasjoner, solidaritetsorganisasjoner og landbruksorganisasjoner, mener regjeringspartienes utkast ikke gir svar på noen av utfordringene i landbruket.

Les også: Grasrotopprør i Senterpartiet mot landbruksmeldinga

De oppfordrer rødgrønne politikere til å bryte ut, og stemme for KrF sine forslag til endringer, heter det i en pressemelding.- Med dagens politikk har over halvparten av landets gårdsbruk blitt lagt ned siden 1999. Samtidig baseres stadig mer av norsk matproduksjon på areal i utlandet. Det gjør oss bekymra for framtida til norsk landbruk, sier Øyvind Aukrust i Natur og Ungdom, som er leder for Alliansen.

Les også: Liv Signe Navarsete seier opprøret mot landbruksmeldinga vil skade norske bønder

Under Stortingets Næringskomité sin behandling krevde KrF konkrete virkemidler for å øke matproduksjonen basert på norske ressurser, at Regjeringa legger en plan for hvordan inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal reduseres, samt en vernehjemmel for matjord.

Annonse

Alliansen mener regjeringa burde gått med på KrF sine krav, men anser dem ikke for å være tilstrekkelige.- KrF har krevd at veien til målene skal utdypes. Det er en høyst nødvendig start på snuoperasjonen som må til i landbrukspolitikken. KrF sier riktignok lite om hva planene skal inneholde, men ved å nekte å gå med på deres enkle krav, viser Regjeringa at de har kapitulert, sier Aukrust.

Les også: Knut Arild Hareide glad for landbruksstøtte

Videre i pressemeldingen skriver alliansen: «Dagens politikk gjør Norge stadig mer avhengig av landbruk i andre land, som mange steder rammes av blant annet tørke og flom som følge av klimaendringene. Halvparten av maten vår og stadig mer av fôret importeres. Fra 1990 til 2008 ble Norges fulldyrka areal redusert med 400 000 dekar, som tilsvarer 50 000 fotballbaner. På 20 år, fra 1989 til 2008, økte kjøttproduksjonen med 56 prosent. Fordi vi produserer stadig mer kjøtt samtidig som matjord bygges ned og jordbruket sentraliseres, øker importen av fôr. Det siste tiåret har importen av kraftfôr økt omkring en prosent per år.»

Alliansen ny landbrukspolitikk ble opprettet tidligere i år og består av Norsk Bonde- og Småbrukarlags ungdomsutvalg, Latin-Amerikagruppenne, Grønn Ungdom, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Natur og Ungdom, Attac Norge, Norges Bygdeungdomslag, Spire, Biologisk-dynamisk forening og Oikos Økologisk Norge. http://www.nationen.no/2012/01/19/landbruk/alliansen_ny_landbrukspolitikk/norges_bygdeungdomslag/attac/sosialistisk_ungdom/7197672/

Neste artikkel

Rask heving av inntekta kan gi bismak for bønder