Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Aksjonerer mot genmodifisert mat

Kathrine Kleveland, leder av Bygdekvinnelaget og koordinator av Nettverk for GMO-fri mat og fôr, mobiliserer til aksjon mot godkjenning av genmodifisert mat 21.mai.

Lørdag inntar aktivister fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr jordene til Bente Pünther og Gertjan de Snaijer på Ommang Søndre på Løten, Hedmark. De vil så for hånd i manngard.

Aksjonen er del av en felles europeisk initiativ hvor tilsvarende aksjoner har funnet sted i en rekke land.

Det blir appeller ved blant andre Sp-nestleder Trygve Slagsvold Vedum, leder Kathrine Kleveland i Bygdekvinnelaget og leder Merete Furuberg i Småbrukarlaget.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har foreløpig ventet i tre år med å ta stilling til to søknader om genmodifiserte mais - i så fall den første genmodifiserte maten i Norge.

DN på ville veierMonsanto og andre agrokjemiske gigantkonsern presser på for å få enda større kontroll over verdens matproduksjon, med genmodifiserte produkter og planteverngifter som brekkstang. Patenterte GMO-er gjør det dyrt eller forbudt for bønder å gjenbruke såfrø fra egen avling, samtidig som det presser fram monokulturer på bekostning av mangfoldet av nyttevekster, ifølge en pressemelding fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr.Norge er ennå GMO-fritt, men Direktoratet for naturforvaltning (DN) har anbefalt Solheim å godkjenne de omsøkte produktene.

- Uforståelig fra DNs side, sier Sidsel Børresen fra Naturvernforbundets veterangruppe og som selv er utdannet genetiker.

-Dette kan utvanne det eksisterende lovverket og i neste omgang bety åpning for flere produkter også i produksjon. Disse kan spre seg i naturen, eventuelt krysse seg med andre arter og konsekvensene er uoversiktlige.

Større problem med ugras

Gjennom såfrøaksjonen ønsker Nettverket å få mer oppmerksomhet rundt GMO-spørsmålet i Norge. Genteknologi åpner teoretisk opp for mange nye muligheter. Men av GMOene som dyrkes i dag er 80 prosent genmodifisert til å tåle sprøytemidler.

- Økt bruk av sprøytemiddel har ført til at ugras har blitt motstandsdyktig mot glyfosat (veldig utbredt sprøytemiddel), slik at bønder må ta i bruk enda sterkere sprøytemidler, sier Kathrine Kleveland.

Annonse

-Det finnes sikre og godt utprøvde alternative agronomiske metoder til å takle utfordringene med ugras i stedet for resistens mot sprøytemidler. Dyrking av GMO fører til økt bruk av sprøytemidler og i Brasil er det funnet høye nivå av sprøytemiddelrester i morsmelk, grunnvann, luft og jordsmonn etter at GMO ble utbredt der.

- Løser ikke sultproblemene

- Verden sulter, forteller industrien oss når de promoterer GMO. Og de har rett. Men de har likevel ennå til gode å sannsynliggjøre at GMO vil kunne løse verdens matproblemer. Genteknologi åpner for mulighet til å flytte gener mellom arter - er det dèt som skal til? Den mest omfattende utredningen om landbruk de siste årene, (IAASTD - med bidrag fra over 400 forskere) konkluderer med at genteknologi ikke bør bli et bærende element i verdens fremtidige matproduksjon. FNs spesialrapportør for retten til mat, Olivier de Schütter anbefaler større investeringer i agroøkologiske metoder for å brødfø de som sulter. Nærmest det motsatte av GMO, heter det videre i pressemeldingen.

- Dagens GMOer er spydspissen i et industrielt landbruk som er storforbruker av vann, piner ut jorda og fremmer monokulturer på bekostning av biologisk mangfold, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet.

- Som Solheim skriver i storingsmelding 14 "Mot en grønnere utvikling": Det er viktig å innta en føre var-holdning til GMO for å bidra til en realistisk og bærekraftig landbruksutvikling for fattige småbønder. Nå må han følge opp ord med handling.

Straks tusen underskrifter

Nettverket har i tillegg til såfrøaksjonen satt i gang en underskriftskampanje mot genmodifisert mais som skal overrekkes til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i juni.

Tidligere har nærmere 30 organisasjoner sendt brev til ministeren og protestert mot maisene. Etter under tre uker og null kroner i annonseringsbudsjett runder vi 1000 underskrifter.

Neste artikkel

Bondeinntekta: - Politisk vilje er største mangel