Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Advarer mot å fjerne forbud mot blyhagl

Miljødirektoratet og ledende eksperter advarer mot å oppheve totalforbudet mot blyhagl, slik stortingsflertallet trolig går inn for.

Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talskvinne Hilde Opoku liker ikke at det går mot flertall for å oppheve totalforbudet mot bruk av blyhagl. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talskvinne Hilde Opoku liker ikke at det går mot flertall for å oppheve totalforbudet mot bruk av blyhagl. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget skal avgi innstilling i saken senest torsdag, og den behandles i plenum 3. februar.

Forslaget fra Arbeiderpartiet ser ut til å få flertall med støtte fra Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

I Aps forslag heter det at «Stortinget ber regjeringen legge til rette for å tillate bruk av blyhagl til jakt utenfor våtmarksområder og skytebaner».

Argumentene for bruk av blyhagl er at dette sikrer en mer dyreetisk jakt og er tryggere for jegerne.

Men skepsisen mot å oppheve totalforbudet er bred.

Bekymret

Ifølge Miljøpartiet De Grønne viser internasjonal forskning at bly er giftig og ikke bør spres i mat og natur.

– Å oppheve blyhaglforbudet er åpenbart i strid med føre-var-prinsippet som norsk miljøforvaltning hviler på, og trolig også med naturmangfoldsloven, sier partiets nasjonale talskvinne Hilde Opoku.

Også Miljødirektoratet anbefaler at et generelt forbud opprettholdes som i dag.

Annonse

– Ny kunnskap styrker bekymringen for skade på helse og miljø ved bruk av blyhagl også utenfor våtmarksområder, sa direktoratets avdelingsdirektør Marit Kjeldby i juni i fjor.

Miljødirektoratet opprettholder sin anbefaling i en fersk vurdering 20. januar i år.

– Overser råd

En rekke eksperter tar dessuten i en kronikk i Aftenposten mandag til orde for å opprettholde et generelt forbud.

«Så langt vi kan se, er det ikke fremført ett eneste faglig holdbart argument for å oppheve blyhaglforbudet», skriver fagpersonene med bakgrunn innen medisin, veterinærmedisin, biologi og kjemi.

De mener politikerne ser bort fra «alle helse- og miljøfaglige råd» hvis forbudet oppheves.

«Bruk av blyholdig jaktammunisjon medfører en miljøbelastning og utgjør en helserisiko for både mennesker og dyr. Dette er vitenskapelige fakta, ikke påstander,» skriver de.

Det har vært totalforbud mot blyhagl i Norge siden 2005.

Neste artikkel

Haltbrekken vil ha fluoravgift på skismøring