Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

90 sauer ulvedrept i Lesja - fellingstillatelsen er forlenget

Fylkesmannen i Oppland har forlenget fellingstillatelsen for ulv i Lesja og Skjåk og deler av Lom kommuner til 22. oktober. 90 ulvedrepte sauer er funnet i området i sommer og høst.

Jakten på ulven som har herjet i saueflokkene i den nordvestlige delen av Oppland og i Rauma i Møre og Romsdal siden tidlig på sommeren, kan fortsette til og med neste mandag. Fellingstillatelsen er begrunnet med at det fortsatt er stort skadepotensial siden det går sau på innmark i området.

Etter 22. oktober anser Fylkesmannens miljøvernavdeling skadepotensialet som vesentlig redusert, og at det ikke vil være grunnlag for å fortsette skadefellingsforsøk, heter det i Fylkesmannens vedtak. Ulven kan likevel ikke føle seg trygg etter denne datoen.

- Lisensjegerne i Oppland har en kvote på en ulv, så jakta kan fortsette selv om det ikke foreligger tillatelse til skadefelling. Dersom det blir felt et dyr et annet sted i fylket, kan rovviltnemda på grunn av skadehistorikken på eget grunnlag vurdere om det er behov for å åpne for fortsatt ulvejakt i nordvestfylket. De må i så fall vedta en ny lisensfellingskvote, sier overingeniør Harld Klæbo i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland.

90 drepte dyr funnet

Sauebøndene i Lesja og nabokommunene har vært hjemsøkt av ulv i hele sommer. De første observasjonene av to ulver i området kom i begynnelsen av mai. En søknad om fellingstillatelse ble avslått. Anken led samme skjebne, og først etter at bortimot 20 sauer var drept, kom fellingstillatelsen. Den var utstedt av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, i samråd med Fylkesmannen i oppland, fordi ulvene hadde vært på ferde i Rauma kommune. Tillatelsen omfattet også store deler av Lesja.

Den ene ulven ble felt tre-fire dager seinere, søndag 18. juni. Fellingstillatelsen på den andre gikk ut 30. juni, men er siden forlenget så den ifølge Klæbo har vært gyldig så og si i hele sommer og høst. Fellingsområdet er utvidet i flere runder på grunn av drepte sau og rein eller observasjoner av ulven.

Annonse

- Til nå er det funnet om lag 90 drepte dyr, men det reelle tallet er nok høyere. Det er rapportert om forholdsvis høye tap i det mest rammede beitelaget i sommer og høst, sier Klæbo.

Kraftig kritikk

Avslagene på fellingstillatelse på forsommeren er kraftig kritisert av politikere på Stortinget, i fylkestinget og i de berørte kommunene.

- Slik vi tolket situasjonen da, var det ikke grunnlag for å gi fellingstillatelse i og med at det på det tidspunktet ikke var påvist noe skade av ulvene, og Direktoratet for naturforvaltning sa også nei, sier Klæbo.

Skadehistorikken som Lesja har hatt i sommer, samt observasjonene som er gjort av ulv også i Ottadalen, er blitt vektlagt når fellingstillatelsen ble forlenget. Klæbo presiserer likevel at ingen kan garantere at det er en og samme ulv som har vært på ferde hele tiden.

Neste artikkel

Nortura løftar prisen på kjøtt og egg: – Stort behov for inntekt