Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

88 millioner for 713.000 dekar utmark i Namdalen

Forretningsmannen og investoren Ola Mæle i Namdal Bruk AS måtte betale selskapet Ulvig Kiær AS 88 millioner kroner for eiendommene han overtok 1. juli.

Det går fram av konsesjonssøknaden som Namdal Bruk nå har sendt inn til de offentlige myndighetene, skriver namdalsavisa.no.

Eiendommene fordeler seg på sju kommuner. Hovedtyngden er i de indre deler av Namdalen, og det har stått strid om eiendommene siden november i 2003 da Anne Ulvig og Anders Kiær fra Stor-Elvdal kjøpte nesten 1,4 millioner dekar i Namdalen i Nord-Trøndelag. Koppang-paret trodde avtalen var grei, men investoren Ola Mæle mente at han hadde en avtale om kjøp av skogsarealene og fikk etter flere runder i retten medhold i Høyesterett i desember 2006.Forliket kom 1. juli i år, og Ulvig og Kiær uttalte da til avisa Østlendingen at de bare ønsket å legge saken bak seg. 210.000 dekar av Mæles eiendom består av produktiv skog, men andelen gammelskog er lav og den nye eieren har ifølge Namdalsavisa ikke planer om å ta ut mye skog de første årene.Av konsesjonssøknaden til Namsskogan kommune framgår det at Mæles selskaper satser på langsiktig forvaltning og utvikling av eiendommene med satsing på nye næringer som også skal komme regionen til gode.

Statskog SF (Sør-Norge) 10.500

Annonse

Neste artikkel

Norsk skognæring kan få klimakrav fra EU