Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

79 gauper av jaktkvota på 118 tatt ut

I årets gaupejakt ble 67 prosent av kvota oppfylt.

Ifølge tall fra Direktoratet for naturforvaltning ble det i løpet av den perioden som kvotejakta på gaupe varte, felt 79 gauper i Norge.

- En kan ikke alltid regne med at en får fylt hele kvoten, men det er jo klart det er viktig for oss å få tatt ut mest mulig, sier Nils T. Bjørke i Norges Bondelag til nationen.no. Last ned oversikten over gaupejakta her. (PDF 108 kB)

Et fellingstall på 79 dyr er en markert nedgang fra 2011. Da ble ble 137 dyr av en totalkvote på 175 felt, noe som var det største uttaket av gaupe siden 1800-tallet.

- Det kan synes som bestanden av gaupe er redusert etter flere år med høye uttak. Effektene av årets jakt vil imidlertid ikke vises før Rovdata rapporterer minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling av gaupe i mai 2013. Effektene av fjorårets jakt vil vises ved Rovdatas rapportering i mai i år, skriver DN på sitt nettsted Rovviltportalen.

Årets gaupejakt, som foregikk fra 1. februar til 31. mars har vakt mye debatt. 20. desember forelå rovviltnemdenes kvoter for jakta i 2012. 31. januar 2012 kuttet Miljøverndepartementet kvotene fra 157 til 118 dyr.

I særlig grad rovviltnemdene i Sør-Norge, Nordland og Midt-Norge reagerte kraftig på at de ble overprøvd, og fikk kvotene nedsatt.

Rovviltnemnda i region Midt-Norge satte en kvote på maks 60 gauper, med en hunndyrkvote på 12 i gaupas yngleområder, for 2012, men kvota ble kuttet til 44 gauper, med maks 4 hunndyrfellinger i yngleområder. I denne regionen ble 17 dyr tatt ut, noe som tilsvarer 37 prosent av kvoten.

Rovviltnemnda i Nordland vedtok en kvote på 12 dyr før vinterens gaupejakt, men kvota ble redusert til 6 dyr. I regionen ble det i jaktperioden felt 8 dyr, iberegnet en hann som ble felt 10. mars i Bodø kommune og som er klassifisert som «ulovlig felling».

Annonse

Rovviltnemnda i Sør-Norge (Telemark, Vestfold, Buskerud og Aust-Agder) satte sin gaupekvote til 32, men fikk den redusert til 15 dyr. Her er også kvota fylt.

Bondelagsleder Bjørke sier det var uheldig at Miljøverndepartementene overprøvde de opprinnelige kvotene som de lokale nemndene satte. - Da ville de i hvert fall hatt hatt sjansen til å få tatt ut fler i de regionene hvor departementet kuttet i kvotene, sier Bjørke.

Les også: Naturvernforbundet meiner rovviltnemndene opptrer uansvarleg

Les også: Rovviltnemndene fekk siste ord med miljøvernminister Solheim

Les også: Meir gaupebråk: Rovviltnemder krevjer betre innsyn i rovdyrtal

Les også: Opposisjonsparti, Bondelaget og rovviltnemnd rasar etter ny overstyring om fellingstal for gaupe

Les også: Heidi Sørensen (SV): - For mange og for få rovdyr er like galt

Neste artikkel

33 ulver ble skutt eller drept sist jaktår