Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

6200 bønder borte på seks rødgrønne år

Men nedleggingstakten er nesten halvert samanlikna med dei seks åra før 2005.

Under rødgrønt styre dei siste seks åra har det blitt lagt ned nær tre gardsbruk dagleg. Totalt for perioden har det blitt 6209 færre bønder eller jordbruksføretak her i landet. Det viser ferske tal på søkjarar om produksjonstilskot frå Statens landbruksforvaltning (SLF).Svak auke Medan det var 50.932 søkjarar då den rødgrøne regjeringa overtok i 2005, så viser søkjartala frå 31. juli i år at det var 44.723 attverande søkjarar om tilskot i jordbruket. Nedleggingstakten i prosent er nær halvert dei siste seks år samanlikna med dei seks åra før 2005. Dei to siste åra viser derimot ein svak auke i nedleggingstakt frå 1,6 prosent i 2009 til 2,2 prosent i år. - Auka bondeinntekt hjelper Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) trekkjer fram auka bondeinntekt som hovudforklaring på at bondefråfallet er dempa under rødgrønt styre. - Sett over tid er nedleggingstakten redusert, og det har med økonomi å gjere. Rekneskapstala viser ein auke i inntekt på 90.000 kroner per årsverk. Det er eg sikker på hjelper, seier Brekk.

Annonse

Neste artikkel

MDG om Grytten-rapport: – Dette løser ingenting for bøndene