Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

50 organisasjoner demonstrerte for reduserte klimagassutslipp i Nasjonal tranportplan

- Om regjeringen vil følge opp Stortingets klimaforlik må de legge klima som en sentral del i kommende NTP, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. Sammen med 50 andre bedrifter leverte han fredag et krav til regjeringen.

50 organisasjoner overleverte fredag et opprop til regjeringen hvor de krever at nasjonal transportplan (NTP) fører til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren.

- Vi ser alle behovet for reduksjoner i utklippene fra veitrafikken og samferdselssektoren. Vi håper den kommende NTP vil foreslå konkrete tiltak og virkemidler som gjør at utslippene kan gå ned, sier leder av Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Les også: Arnstad vil undersøke effektiviteten til Vegvesenet og Jernbaneverket

Haltbrekken sier det er alt for lite satsing på klima i nåværende NTP.

- Utslippene fra transportsektoren har gått opp. Vi trenger en sterkere miljøsatsing i årene fremover for å redusere utslippene fra transportsektoren. Ved å legge klima inn i NTP vil regjeringen vise at de følger opp klimaforliket som stortinget vedtok i fjor, sier han.

En selvfølge i NTP

Blant de som har undertegnet er Fagforbundet, NAF, NHO Logistikk og Transport, Norges Automobil Forbund, Den norske Kirke, AUF, Unge Høyre og Utdanningsforbundet.

Administrerende direktør i NAF, Stig Skjøstad, sier klimamålene må være en del av NTP dersom utslippene skal bli lavere i fremtiden.

- Vi mener det er en selvfølge at klimamål er med når fremtidig transport planlegges i NTP. Og vi i NAF ønsker å bidra så mye vi kan for å finne gode løsninger for å redusere utslippene i trafikken, sier han.

Konkrete tiltak

Annonse

Skjøstad sier det er tre punkter NAF mener er viktig for å nå klimamålene.

- I og mellom de store byene må vi satse enda mer på kollektivt. Mellom regioner må det bygges ut bedre vei i tilegg til at bilparken bør skiftes ut slik at den er mer miljøvennlig, sier han.

Les også: Rødgrønne ordførere i Gudbrandsdalen samles om dobbeltspor

Det aller viktigste for klimaet sier Skjøstad, er satsingen på intercitytog som han håper kommer i ny NTP.

- Vi har regnet ut at med den befolkningsveksten vi har i dag så vil man få sammenhengende rushtid fra morgen til kveld i de store byene i 2023. En god intercityløsning vil være med på å redusere problemet med kø, sier han.

Vil ha flere kollektivtiltak

Stein Guldbrandsen i Fagforbundet er enig med Skjøstad i at det er behov for intercitytog. Men han håper det vil komme flere kollektivtiltak i NTP enn intercity.

- Vi vil gjerne ha noen virkemidler inn på lokalkollektivtrafikk også. Vi mener kollektivtrafikken skal brukes for alt den er verdt i klima og miljøpolitikken og mener planleggingen av den er viktig for å redusere klimautslippene i fremtiden, sier han.

Neste artikkel

Visst hastar det med det grøne skiftet – men unngå storstilt tap av natur