Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

49 rovviltsaker vurdert på nytt etter Krokann-dommen – uendret erstatning

Regjeringen har gått gjennom 49 saker om rovviltskadeerstatning på nytt, men ingen av dem har ført til endret erstatning.

– Det er ikke slik at man automatisk får erstatning for alle tapte dyr ut over normaltapet, sier Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). Foto: Mariam Butt / NTB scanpix
– Det er ikke slik at man automatisk får erstatning for alle tapte dyr ut over normaltapet, sier Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Gjennomgangen ble foretatt av Klima- og miljødepartementet etter en dom i Frostating lagmannsrett i 2013. Der fikk sauebonde Ola Krokann medhold i at han hadde fått erstatning for at for lavt antall sauer.

Retten fastslo at et vedtak om erstatning til en saueeier ikke var gyldig og at det ikke var gjort en bred nok vurdering.

Har behandlet 49 saker

Dommen førte til at mange saueeiere ønsket at tidligere vedtak ble endret, skriver departementet i en pressemelding.

– Vi har nå behandlet ferdig de 49 erstatningssakene som ble oversendt departementet. Vi har etter en grundig vurdering ikke funnet informasjon som tilsier at saueeierne skulle ha fått høyere erstatning enn det de allerede har fått, sier statsråd Vidar Helgesen (H).

Fylkesmannen eller Miljødirektoratet har i forkant av departementets behandling utbetalt erstatning i samtlige av de aktuelle sakene. Hovedandelen av utbetalingene ligger på mellom 50 og 70 prosent av tapet.

– Det er ikke slik at man automatisk får erstatning for alle tapte dyr ut over normaltapet. Dette gjelder selv om det er forekomst av rovvilt i området. Vår behandling av disse sakene har vist at det er et stort behov for mer konkret kunnskap om andre tapsårsaker enn rovvilt, sier Helgesen.

Mistet 55 sauer

Annonse

Sauebonde Ola Krokann på Oppdal mistet 55 sauer sommeren 2008, da det ble påvist jerv i nærheten. Etter fratrekk av normaltap på fire prosent gjensto 42 tapte dyr for Krokann. Staten erstattet bare 16, fordi det ikke var påvist tap i Krokanns egen besetning dette året.

Erstatningsforskriften gir bønder som har mistet beitedyr i rovdyrområder, krav på erstatning «der omstendighetene tilsier» at rovdyr er årsak.

I 2008 innskjerpet Direktoratet for naturforvaltning (Miljødirektoratet siden 2014) erstatni ngspraksis i staten. Bøndene som ikke klarer å påvise at egne dyr tas av rovdyr, opplevde i de påfølgende å få avkortning, selv om rovdyr har drept i nærliggende beiteområder samme år.

I januar 2013 vant Krokann over staten da Sør-Trøndelag tingrett fastslo at han hadde fått for lite rovdyrerstatning. Staten anket, men anken ble avvist av Frostating lagmannsrett.

Dommen påla miljøforvaltningen å dempe kravene til dokumentert tap i egen besetning for å yte erstatning for sannsynlig rovdyrskade.

Neste artikkel

Lokker med ny økostrategi for å øke produksjonen