Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

40 gauper av kvoten på 79 er skutt i lisensjakta

Selv om gaupejakta på grunn av snøforholdene nesten ikke er kommet i gang nord for Dovre, er drøyt halve kvoten tatt ut etter tre uker. Jakta varer til 31. mars.

I fylkene Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud er 25 av en kvote på 30 gauper felt. Jakta er stoppet i flere områder. Foto: Norsk institutt for naturforskning
I fylkene Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud er 25 av en kvote på 30 gauper felt. Jakta er stoppet i flere områder. Foto: Norsk institutt for naturforskning

Jegerne i rovviltregion 2, fylkene Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, har så langt hatt best uttelling. Der er 25 av en totalkvote på 30 gauper felt. Av disse er 9 av kvoten på 12 voksne hunngauper, og jakten er stoppet i flere av jaktområdene i regionen.

I region 3, Oppland fylke, er 7 av en kvote på 11 gauper felt. 2 av kvoten på 4 hunndyr er tatt ut, og jakten er også her stoppet i flere områder. I Hedmark er det ikke gitt fellingstillatelser på gaupe i årets lisensjakt.

I Midt-Norge har det så langt vært lite snø og dårlige forhold for jakt. Unntaket er indre Namdalen i Nord-Trøndelag der 5 gauper er skutt. For rovviltregion 6 betyr det 6 gjenstående dyr av kvoten på 11. Av disse kan en felles i kommunene Oppdal og Rennebu og fem i kommunene på Fosenhalvøya.

I region 7, Nordland, gjenstår 12 av kvoten på 13, og i Finnmark 6 av kvoten på 8 gauper. I Troms er det ikke skutt noen. Det er det heller ikke i region 4 som omfatter fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Der er det gitt fellingstillatelse på en gaupe i et begrenset område av Akershus, men ingen fellinger er registrert.

Annonse

I fjor ble 77 gauper av en kvote på 121 felt i løpet av hele lisensjakta.

Utenom lisensjakta er det åpnet for kvotefri jakt i noen prioriterte beiteområder. Det gjelder blant annet Lyngdal, der en gaupe ble felt 4. februar.

Alle opplysningene er hentet fra fylkesmennenes kvotetelefoner lørdag 22. februar. Alle jegere skal minimum ringe kvotetelefonen før jaktstart og mellom kl. 12 og 13 på jaktdagene for å holde seg informert om status i sitt område.

Neste artikkel

Gaupebestanden øker i Norge og Sverige