Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

250 milliarder ble brukt på helse i fjor

De totale helseutgiftene i Norge for 2011 er beregnet til om lag 250 milliarder kroner. Det tilsvarer 50.000 helsekroner per innbygger.

Økningen i totale helseutgifter har vært jevn de siste årene, men målt i faste priser viser de foreløpige tallene en svak nedgang fra 2010 til 2011, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. I prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) sank helseutgiftene med 0,2 til 9,2 prosent fra 2010 til 2011. Flesteparten av helsemidlene går til medisinsk behandling, som sykehustjenester, lege, tannlege og fysioterapi. Dette er felles for alle OECD-landene. I Norge utgjorde disse tjenestene om lag 50 prosent av helseutgiftene i 2011, et tall som har holdt seg stabilt over tid. Norge er det landet som bruker størst del av helsekronene på sykehjemstjenester og hjemmesykepleie, men denne andelen varierer mye. I Norge var denne andelen i 2009 på 27 prosent, mot 24 prosent i Danmark og 21 prosent i Nederland. Til sammenligning brukte Sverige kun 7 prosent på sykehjemstjenester og hjemmesykepleie. Kun USA bruker mer penger enn Norge på helse per innbygger. Her til lands ligger vi omtrent på snittet for OECD-landene med 9,2 prosent av BNP til helseutgifter. De endelige tallene fra 2009 viste at USA tronet klart øverst med sine 17,4 prosent. De foreløpige tallene viser at det offentlige finansierte 85,6 prosent av helseutgiftene i Norge i 2011. Det er en økning fra 81,3 prosent i 1997 og jevnt med tallene fra våre skandinaviske naboland. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Også SV går ut mot Vedum-regnestykke