Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

130 små skattekontorer kan bli nedlagt

Regjeringen foreslår at skattedirektøren skal kunne legge ned skattekontor med færre enn fem ansatte uten å få Finansdepartementets klarsignal.

«En struktur med fortsatt mange små kontorer er imidlertid utfordrende både faglig og kostnadsmessig.» Det er begrunnelsen når regjeringen i Finansdepartementets proposisjon i statsbudsjettet nevner at Skattedirektoratet har fått fullmakt til å legge ned mindre skattekontorer.

«De fleste av disse kontorene har to eller færre ansatte», står det videre. Det står ikke at fullmakten gjelder alle kontorer som har færre enn fem ansatte - 126 kontorer. Ei heller står det at det foreslåtte kuttet på 20 millioner i Skatteetatens driftsbudsjett for 2011 er koblet til innsparinger knyttet til kontornedlegging.

Bekymret ordfører

Trysil-ordfører Ole Martin Norderhaug (Ap) er bekymret for på vegne av sine hjemmelige skattekontor, det i Trysil med fire ansatte og det i Engerdal med to ansatte.

- Forslaget om å legge ned små skattekontorer er et ledd i sentraliseringskampen vi ser hele tida, sier Norderhaug.

Han mener kommunens servicetorg må få mer ressurser og opplæring hvis det også skal håndtere skattespørsmål.

Her kan du selv sjekke skattelistene!

- På grensen

KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen er forbauset over måten nedleggingene blir presentert for Stortinget på.

- Hvis regjeringen har tenkt å gi en generalfullmakt til å legge ned alle skattekontor som har færre enn fem ansatte, må jeg si det er en stor strukturendring som jeg er overrasket over at de vil gi, sier Syversen.

Han er spesielt kritisk til at finanskomiteen ikke har fått forelagt entydig informasjon om saken.

Annonse

- Hvis det stemmer at det er en slik generalfullmakt, er det langt mer enn det som står i proposisjonen. Det blir på grensen til å feilinformere, og det er i hvert fall svært lite informasjon. Vi har noe som heter opplysningsplikt, sier Syversen, som legger til at han lurer på hvorfor forslaget har passert regjeringen uten debatt.

- Som Norsk Tjenestemannslag ser det, gjelder det i verste fall over hundre kontorer. Da er ikke det en »mindre vesentlig endring». Det får Stortinget høre ikke via budsjettdokumentene, men via fagforeninger som åpenbart sitter på en helt annen informasjon enn oss som faktisk skal fatte beslutningen. Første bud er at vi får vite hva vi faktisk inviteres til å vedta.

Syversen har sendt et skriftlig spørsmål til Finansministeren der han ber regjeringen avklare hva de mener med forslaget.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) skriver i et høringsnotat til finanskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet at de er «svært bekymret» for de foreslåtte kuttene. Konsekvensen, advarer NTL, kan bli at så mange som 130 skattekontor kan bli nedlagt i løpet av 2011 og 2012, og at rundt 170 medarbeidere vil bli berørt.

Blir fullmakten endelig vedtatt, skjer de eventuelle nedleggingene uten politisk berøring via Finansdepartementet.

- Regjeringen foreslår å overføre fullmakten til å endre skattekontorstrukturen fra politisk hold til Skattedirektoratet. Det bekymrer oss, sier John Leirvaag, nestleder i Norsk Tjenestemannslag.

Stein Thorvaldsen i NTL Skatt bekrefter bekymringen blant de ansatte i Skatteetaten., men sier dialogen mellom de ansatte og Skattedirektoratet er god. Men de er uenige om hvor mye effektivisering økt aktivitet via nett og telefon har medført.

Planlegger

Skattedirektør Svein Kristensen kommer med følgende tilbakemelding på e-post:

- For Skatteetaten er det viktig å få en god prosess mot kommunene, der vi blant annet skal drøfte et samarbeid om hvilke informasjonstjenester som skal etableres i samarbeid med kommunen, for eksempel med skatteoppkreverkontoret. Nedleggingen av kontorer vil gå over flere år, tilpasset forholdene på stedet, skriver Kristensen.

Ifølge Kristensen er Skattedirektoratet i gang med planlegging av en samlet prosess for hele etaten. Regionene vil ta kontakt med aktuelle kommuner når tiden nærmer seg.

Neste artikkel

Vi trenger skatt på arv