Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

10 prosent færre geitebønder på ett år

Antallet mjølkegeiter i Norge er redusert med 6 prosent på ett år. Samtidig vokser størrelsen på geitebesetningene som produserer mjølk.

Kjersti Skurdal og Kenneth Bjørkheim stortrives som geitebønder på gården i Tverrbygda. Her sammen med datteren Tara Sofie på 15 måneder. Alle foto: Bård Bårdløkken
Kjersti Skurdal og Kenneth Bjørkheim stortrives som geitebønder på gården i Tverrbygda. Her sammen med datteren Tara Sofie på 15 måneder. Alle foto: Bård Bårdløkken

– Det betyr at antall produsenter av geitemelk er redusert med 10 prosent på ett år, sier førstekonsulent ved Seksjon for primærnæringsstatistikk i Statistisk sentralbyrå, Anne Ingun Løvberget.

Av de 320 geitemelkprodusentene som er tilbake har 139 mer enn 100 mjølkegeiter. Flertallet at geitebrukene som produserer melk i Norge har dermed under 100 mjølkegeiter. Tallet på gårder i Norge med mjølkegeiter minker raskere enn geitetallet. Siste året er antallet mjølkegeiter i Norge redusert med 6 prosent.

– 2012 hadde vi 35.154 mjølkegeiter i Norge mot 33.000 i 2013, sier Løvberget.

Mens antallet gårder med mjølkegeiter synker kraftig, vokser størrelsen på besetningene som produserer mjølk med noen få dyr.

Geiter og bønder

I Norge er det til sammen 33.000 mjølkegeiter.

320 gårder Norge rundt produserer geitemjølk.

Hver jordbruksbedrift har i snitt 103 mjølkegeiter.

Det er over 150 personer per mjølkegeit i Norge.

På verdensbasis er det 5 personer per geit. 


Kilde: SSB og NMBU

– Antall mjølkegeiter per jordbruksbedrift har i snitt økt fra 100 i 2012 til 103 i 2013, sier Løvberget.

Troms på topp

Troms er fylket med aller flest mjølkegeiter. I 2013 hadde Troms 8569 mjølkegeiter fordelt på 79 jordbruksbedrifter. Som nummer to kommer Sogn og Fjordane med 4774 mjølkegeiter fordelt på 47 gårder og på tredjeplass Møre og Romsdal med 4240 mjølkegeiter på 28 gårder.

Oppland er eneste fylket med en liten oppgang i antall bruk med produksjon av geitemjølk siste året.

– Her var det 41 jordbruksbedrifter med mjølkegeit med til sammen 3774 mjølkegeiter i 2013, sier Løvberget.

De nye SSB-tallene viser videre at Balsfjord i Troms er Norges største mjølkegeitkommune med til sammen 1930 dyr fordelt på 17 jordbruksbedifter.

Strand i Møre og Romsdal kommer på en klar andreplass med 1693 mjølkegeiter i 2013 fordelt på 10 gårder.

Annonse

– Norges tredje største geitekommune er Vinje til Telemark med 1293 mjølkegeiter fordelt på 15 gårdsbruk, sier Løvberget.

Mens geitetallet stuper i Norge vokser det kraftig på verdensbasis.

Kraftig vekst i verden

Førsteamanuensis Tormod Ådnøy ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, (NMBU), opplyser at samlet antall geit i verden har vokst fra rundt 350 millioner til rundt 900 millioner.

– Det vil si over 150 personer i Norge per mjølkegeit mot rundt 5 personer per geit i hele verden, sier Ådnøy.

Tallet på geiter i Norge har variert en del de siste 150 årene.

– Rundt 1860 hadde vi litt over 350.000 geiter i Norge. En ny topp kom rundt 1930 med rundt 380.000 geiter. Siden slutten av 1970-tallet har geitetallet i Norge gått jevnt nedover, sier Ådnøy.

Samlet antall geiter i Norge i 2013 var 64.027 dyr, der litt over halvparten, 33.000, var mjølkegeiter.

Satser på geitebølge

I Tverrbygda mellom Kvikne og Skåbu har Kjersti Skurdal (27) og Kenneth Bjørkheim (26) bygd ett av Norges aller største geitefjøs. Her håper de på en ny vår for geita selv om antall mjølkegeiter og geitebruk i Norge er halvert flere ganger de siste tiårene.

– Vi håper bunnen er nådd, og at antallet geiter og geitebruk i Norge kan vokse igjen i årene som kommer, sier Kenneth. I Nationens papirutgave eller eavis mandag 24. mars kan du lese mer om det unge paret som har investert 5 millioner kroner i en framtid med eiter. Eavisen kan du kjøpe her.

Neste artikkel

Vedum lovet 10 milliarder til klimafond – gir ingenting