ANNONSØRINNHOLD

Denne siden er annonsørinnhold produsert av Tun Byrå eller av annonsøren selv. Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Har du tilbakemeldinger? Send en e-post til annonse@tunmedia.no.

– Rådgiverne er gull verdt

– Jeg bruker rådgiverne fra Lanbruksrådgivingen til alt! sier Per Martin Lea. Han forteller at han får svært god hjelp til både vekstskifte, gjødslingsstrategi og plantevern.

Rådgiverne blir stadig viktigere medspillere for bonden. Planlegging av drifta og aktiv oppfølging i vekstsesongen er i ferd med å bli mer skreddersydd til den enkeltes behov.

Per Martin Lea driver Solvang gård på 150 dekar og med leiejord har han vel 450 dekar.

– Jeg bruker rådgivere aktivt og råder andre til å melde seg inn og benytte Landbruksrådgivingens tjenester. De er gull verdt. Selv bruker jeg dem til alt, som vekstskifte, gjødslingsstrategi og plantevern. Jeg føler jeg maser «høl i hue» på dem gjennom vekstsesongen, og bruker dem også i forkant av sesongen, forteller Lea.

Ingvild Evju i NLR Viken ønsker at enda flere medlemmer bruker Landbruksrådgivingen.

– Mange er flinke til å bruke oss aktivt, men flere skulle vært i kontakt med oss om jordprøvetaking og gjødselstrategi, sier hun.

Delgjødsel og bladgjødsel

– Jeg pleier å legge opp til delt gjødsling, der jeg i utgangspunktet forsøker å tildele nok fosfor og kalium ved grunngjødsling med Fullgjødsel om våren og bruke nitrogengjødsel senere, sier Lea.

– Delgjødsling er fordelaktig, da gjødslinga kan tilpasses etter veksten, sier han. Lea benytter også YaraVita Gramitrel på en god del av åkeren.

– Grunnen til dette er gunstig pris, og i følge Yara vil Gramitrel kunne være med å tette smutthull i næringsmangelen og opprettholde planta i god vekst. Når jeg først kjører sprøyta, er det ingen stor kostnad å ta med bladgjødsel. Jeg bruker også YaraVita Brassitrel Pro i raps. Jeg skal være forsiktig med å si hva som gjorde utslaget, men i fjor holdt rapsåkeren seg fin hele veien og ga en grei avling, sier han.

Klima

– Videre er klimaforandringer en utfordring. Vi må være oppdatert på sortsvalg, ugrasstrategi og gjødsling og vite hvilke muligheter vi har. Her har rådgivingstjenesten en viktig rolle. Med klimaendringer blir utvasking og tilgang på næringsstoffer en stadig mer aktuell problemstilling, sier Lea, som også ser bladanalyser som svært interessant dersom han kan få raske svar til en rimelig kostnad.

– Å gjødsle optimalt til enhver tid er en utfordring. Når man ser at plantene sliter, er man egentlig for sent ute. Men selv om man kanskje får analysene sent, vil de være aktuelle for å vurdere tiltak neste sesong, sier han.

Bruke hverandres kompetanse

Ingvild Evju mener samspillet mellom rådgiverne og leverandører som Yara er viktig.

– Yara leverer produkter til mange av medlemmene våre. Som rådgivere ønsker vi at bonden skal legge opp et gjødslingsregime som er godt balansert til jordprøver og behov, men vi legger oss ikke opp i hvilke leverandører som brukes. Det er imidlertid veldig viktig for oss å ha tett faglig kontakt med miljøer som Yara. Landbruket i Norge er lite, så vi må bruke hverandres kompetanse. Så må vi rådgivere prøve å være bindeledd mellom de forskjellige miljøene og bonden, sier hun.

Neste artikkel

Møter kundene med et smil