ANNONSØRINNHOLD

Denne siden er annonsørinnhold produsert av Tun Byrå eller av annonsøren selv. Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Har du tilbakemeldinger? Send en e-post til annonse@tunmedia.no.

Ta en vernerunde før våronna

Våronna er en travel periode med mange oppgaver som skal utføres. Å ha mye å gjøre kan være stressende og det er da mange uhell av typen «skulle bare» skjer. Derfor bør du ta en vernerunde nå før våronna for alvor setter inn.

Snart er det klart for våronna.
Snart er det klart for våronna.

Den store HMS-undersøkelsen som ble gjennomført i vinter avdekket at det er uoppmerksomhet og «skulle bare» som topper lista på årsaker til uhell og ulykker. For de som har hatt en ulykke der uoppmerksomhet er grunnen, så ser vi også en økt tendens til at de har flere nestenulykker i løpet av året.

– Å gjennomføre en vernerunde nå før våronna kan være lurt. Å ha et mer bevisst forhold til egen sikkerhet kan være til stor hjelp i en ellers travel hverdag, sier Bjørn Hvaleby som er fagsjef HMS i Matmerk.

Ta en felles vernerunde

Som en del av egenrevisjonen skal det årlig gjennomføres en vernerunde på gården. Vernerunden er viktig for å finne risikoområder og en vernerunde gjennomfører du enklest ved at du tar med andre som er på gården, både ansatte og familie, og fysisk går en runde.

– Ta med alle på gården. Alle kan se etter og notere ned det som kan utgjøre en fare og hva som skal gjøres for å utbedre det aktuelle faren, forteller Hvaleby.

Ha det ryddig på gården

Det bør gjennomføres et planmessig arbeid med orden og ryddighet på gården. God orden på gården gir mer effektiv drift og bedre trivsel. Ryddige driftsbygninger og orden på utearealene kan hindre/forsinke spredning av ild dersom det oppstår brann. God orden og ryddighet er også viktig for landbrukets omdømme og er også med på å skape effektiv drift og et sikrere arbeidsmiljø.

Trygge lekeområder for barn

Sørg for at barn har trygge områder å oppholde seg på. Barn skal ikke være passasjerer på traktor eller annet utstyr dersom det ikke finnes ekstra sete med sikring.

– Barn og ungdom under 18 år skal ikke settes til arbeid som kan utgjøre særlig risiko, eller som overstiger deres fysiske eller psykiske yteevne. Det skal gjennomføres en risikovurdering før barn eller ungdom settes i arbeid, forteller Hvaleby videre.

Risikovurderinger

En viktig del av HMS-arbeidet er å vurdere hvilken risiko ulike aktiviteter og situasjoner kan medføre. Risikovurdering er viktig for en bevisstgjøring og ikke minst gjennomføring av forebyggende tiltak knyttet til ulike arbeidssituasjoner.

– Når en har gjort gode risikovurderinger, er det lettere å ta forholdsregler så en unngår skader og ulykker, avslutter Hvaleby.

Faktaboks

Risikovurdering

• Hva kan gå galt og hva er det verste som kan skje?

• Sannsynligheten for at noe galt skjer?

• Konsekvensen av ulike uønska hendelser?

Neste artikkel

Kun 1 prosent foretrekker importert kjøtt - og ribba skal være norsk