ANNONSØRINNHOLD

Denne siden er annonsørinnhold produsert av Tun Byrå eller av annonsøren selv. Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Har du tilbakemeldinger? Send en e-post til annonse@tunmedia.no.

Nyttig for bonden, bransjen og samfunnet

Ny rapport slår fast at KSL er det viktigste verktøyet for å møte krav til kvalitet i produksjonen, sikre gode arbeidsvilkår og sørge for trygg mat og sporbarhet i hele verdikjeden. Dette kommer frem i forskningsrapporten «KSL– et verdipapir for bonden» som er gjennomført av AgriAnalyse. Rapporten ble presentert av Margaret Eide Hillestad fra AgriAnalyse på et frokostmøte i Oslo tirsdag 28. mai.

F.v. Håkon Mageli, styreleder i Matmerk, Margaret Eide Hillestad fra AgriAnalyse og Widar Skogan, statssekretær i LMD.
F.v. Håkon Mageli, styreleder i Matmerk, Margaret Eide Hillestad fra AgriAnalyse og Widar Skogan, statssekretær i LMD.

Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) er et unikt system hvor kvalitet i produksjon og HMS i landbruket blir dokumentert. Et slikt internkontrollsystem, som alle innen norsk matproduksjon bruker og forholder seg til, er nyttig både for bonden, bransjen og for samfunnet.

KSL er kommet for å bli og er et viktig hjelpemiddel. Hele næringa må se på KSL som en integrert del hver enkelt gårds virksomhet, sa statssekretær Widar Skogan på åpningen av frokostmøte om rapporten.

Viktig pilar i norsk landbruk

Norsk landbruk er en bransje med mange små virksomheter, et mangfoldig lederansvar og et omfattende krav til kompetanse. Det er også et faktum at små virksomheter har utfordringer med organisatoriske oppgaver som administrasjon, internkontroll og HMS. I dette arbeidet er KSL helt vesentlig.

Matmerk / Nyt Norge
Matmerk / Nyt Norge

KSL er den viktigste pilaren i norsk landbruk. Uten et kvalitetssystem i bunn er alle våre produkter lite verdt. Og den sterke koblingen mellom Nyt Norge-merket og KSL er ganske unik og utrolig viktig for alle bøndene i Norge, sa Håkon Mageli, styreleder i Matmerk under frokostmøtet.

Fundamentet for KSL er internkontroll-forskriften; det er den enkelte bonde som har ansvaret for å etablere og videreutvikle et kvalitets- og dokumentasjonssystem på sin gård. I tillegg er KSL et verktøy som brukes av varemottakere for å sikre kvaliteten og til å sette krav til og standarder for bonden. Og kanskje like viktig; KSL er anerkjent som nasjonal bransjestandard av Mattilsynet, Arbeidstilsynet og matindustrien.

Forutseende løsninger

Det fremheves i forskningsprosjektet at KSL kan betraktes som landbrukets HR eller kvalitetsavdeling. KSL fremheves dessuten fordi samarbeidet med varemottakere og myndighetene forsterker robustheten og verdien av systemet.

KSL er det smarteste norsk landbruk har gjort. Uten tvil! Og ekstremt forutseende, sa Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke på frokostmøtet.

KSL gjør det unødvendig for enkeltbonden å lage et eget internkontrollsystem og bidrar derfor til administrativ effektivitet på gardsnivå. Gjennom KSL er alt samlet på ett sted for å gjøre det enklest mulig for bonden – bondenytte.

Neste artikkel

Kun 1 prosent foretrekker importert kjøtt - og ribba skal være norsk