ANNONSØRINNHOLD

Denne siden er annonsørinnhold produsert av Tun Byrå eller av annonsøren selv. Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Har du tilbakemeldinger? Send en e-post til annonse@tunmedia.no.

Brannberedskap er alltid viktig!

Elektriske anlegg og utstyr er en hovedårsak til brann i landbruket. KSL sin sjekkliste «El-anlegg/utstyr og brannvern» er et godt hjelpemiddel i arbeidet med å forhindre brann.

STORBRANN: Brann kan være både ubehagelig og farlig. Heldigvis er det mye du kan gjøre for å sikre gården mot dette, blant annet burde du gå igjennom KSL sin sjekkliste. Foto: Landbrukets brannvernkomité, Thor Kr. Adolfsen.
STORBRANN: Brann kan være både ubehagelig og farlig. Heldigvis er det mye du kan gjøre for å sikre gården mot dette, blant annet burde du gå igjennom KSL sin sjekkliste. Foto: Landbrukets brannvernkomité, Thor Kr. Adolfsen.

Brannstatistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at el-relaterte branner er største kjente brannårsak i driftsbygninger. Tall fra Gjensidige Forsikring (2017) tilsier at så mye som 70 % av brannene i norsk landbruk oppstår i elektrisitet anlegg og elektrisk utstyr.

Jevnlig ettersyn

Det er viktig at det gjennomføres jevnlig ettersyn av elektrisk anlegg og utstyr. Dette bidrar til å redusere faren for branntilløp og en slik gjennomgang tilfredsstiller lovkravet om internkontroll for elektrisk anlegg og utstyr.

Alle som bor eller jobber på gården bør ha kunnskap om slukningsutstyr, rømningsveier og rutiner som skal følges ved brann. Evakueringsmulighetene fra fjøs og stall skal ikke være blokkert og veien ut skal være fri for hindringer og lett å forsere for dyrene.

Landbrukets brannvernkomités har flere råd og tips for forebygging av brann.

– Orden, renhold og generelt vedlikehold er trolig det viktigste og enkleste forebyggende tiltaket.

– Ta jevnlige runder på gården og se etter forhold som kan skape risikosituasjoner.

– Sørg for regelmessig tilsyn av det elektriske anlegget, samt tilsyn og service på brannvarslere og brannslukkere. Alarmsystemer skal prøves jevnlig, og det er lovpålagt å kontrollere el-anlegget minimum hvert 3.år.

– Ikke la utstyr henge i kontakter eller ledninger. Sørg for gode, sterke "avlastere".

– Ikke dekk til motorer, lamper, ovner eller annet elektrisk utstyr. Pass på at utstyret er rent og helt.

– Bruk skjøtekabel av gummi. Plastkabel er ikke tilstrekkelig i landbruksmiljø. Trekk alltid ut hele kabelen for å unngå varmgang, som er en risiko når den er kveilet opp.

UTSTYR: Det er viktig at du har oversikt over tilgjengelig slukningsutstyr på gården din. Foto: Linda Färggren
UTSTYR: Det er viktig at du har oversikt over tilgjengelig slukningsutstyr på gården din. Foto: Linda Färggren

Et annet godt tips er holde sikringsskapet rent og lukket. Sjekk gjerne sikringene og skru godt til minst et par ganger i året. Fester til lamper og ovner på vegg og i tak, må skiftes dersom de er angrepet av rust eller svekket på annen måte.

Overspenningsvern er et enkelt og kostnadseffektivt tiltak mot skader på elektriske anlegg. Skader som oppstår under lyn og tordenvær, kan forårsake brann senere. Jordfeilbryter er også påbudt i husdyrrom, men det anbefales også på hele det elektriske anlegget på gården.

Positiv utvikling

Det har vært en positiv utvikling siden 2015. Norske bønder har selv bidratt aktivt i dette arbeidet. Totalt ble det registrert 134 branner i driftsbygninger med forsikringsutbetaling over 100 000 kroner i 2018. Dette er på samme nivå som 2017, som var beste resultat på 10 år.

I ni av brannene i 2018 var det husdyr som mistet livet. Dette er en nedgang fra 2014 hvor det var 30 branner hvor det gikk med husdyr (kilde: Landbrukets brannvernkomité).

POSITIV STATISTIKK: I følge statistikken har færre husdyr mistet livet i brann i Norge. Foto: Petri Volanen
POSITIV STATISTIKK: I følge statistikken har færre husdyr mistet livet i brann i Norge. Foto: Petri Volanen

Neste artikkel

Kun 1 prosent foretrekker importert kjøtt - og ribba skal være norsk