ANNONSØRINNHOLD

Denne siden er annonsørinnhold produsert av Tun Byrå eller av annonsøren selv. Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Har du tilbakemeldinger? Send en e-post til annonse@tunmedia.no.

Nye regler for utdeling av tilskudd

Bønder har vært vant med utbetaling av tilskudd to ganger i året. Men når du nå får utbetalingen av tilskudd er det ett år til neste gang.

Etter omlegging til nye rutiner for søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning, er det søknadsfrist to ganger i året. Men utbetalingen av tilskuddene skjer kun én gang per år. For søknader i 2018 blir neste og eneste utbetaling i uke 8 i februar 2019.

Juni-utbetaling forsvinner

På denne tiden i fjor ble det utbetalt 5,2 milliarder kroner til norske bønder. Men i juni året før kom det en god slump til. Da ble det utbetalt 3,6 milliarder kroner. Det er husdyrbøndene som har de største utbetalingene totalt sett og som også har fått mest i juni-utbetalingen.

Grovt sett kan vi si at bonden i snitt får 220.000 kroner i tilskudd i året. Men en gjennomsnittsbetraktning viser et feil bilde for de utfordringene bonden nå står overfor. De heltidsbøndene som driver med husdyr får gjerne mer enn det dobbelte i tilskudd.

Positiv likviditetsutfordring

De fleste vil merke at juni-utbetalingen uteblir. Nå skal tilskuddet i februar vare et helt år. En enkel budsjettering av pengestrømmen er på sin plass. Med mer på konto nå i februar må du sørge for at pengene varer resten av året.

Å ha mer penger på konto enn vanlig kan gi mange et urealistisk bilde av situasjonen. Ta derfor fram kontoutskriften for juni i fjor. Hvordan var saldo på driftskreditten på starten av juni før utbetalingen skjedde? Hvis du er redd for at du blir fristet til å bruke mer enn du bør, kan det være riktig å reservere en del av det utbetalte tilskuddet på en sparekonto eller betale ned på gårdskreditten.

Hold traktorselgeren på avstand

Februar er en måned med god likviditet for de fleste bønder. Fristelsen kan bli stor når utbetaling av tilskudd kombineres med etterbetaling fra meieriet og kornoppgjørene kommer. Skal du gjennomføre en planlagt investering, kan det være riktig å ta opp et lån i stedet for å bruke driftskreditten.

I år er det likviditeten på driftskreditten som skal prioriteres. Ved å ikke foreta investeringer nå, vil tilskuddet bidra til å bedre nivået på driftskreditten. Det kan komme godt med når du andre halvår i år merker at den vanlige ekstrautbetalingen av tilskudd ikke kommer.

Slik er de nye fristene

1. mars 2018 er telledato for ulike husdyrtilskudd, samt registrering av dyr som grunnlag for avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal. Søknadsfrist for denne første søknaden er 15. mars.

Andre søknadsomgang starter med telledato 1. oktober. Nå skal du fremskaffe grunnlag for de samme tilskuddene, men i tillegg også areal fra planteproduksjonen. 15. oktober er det søknadsfrist for produksjonstilskudd og avløsertilskudd.

Noe etterregistrering av opplysninger må være på plass til 10. januar. Dette gjelder for eksempel resterende avløserutgifter og andre opplysninger som først er klare etter 15. oktober. Utbetaling skjer altså i uke 8 i februar.

Les også: Her finner du muligheter for dine tilskudd

Neste artikkel

Hvor stor bør bufferkontoen være?